Za oknem deszczowo…. a spora część mieszkańców odprowadza deszczówkę do kanalizacji sanitarnej.

Jak jest w Zielonej Górze? Niestety są nielegalne połączenia systemów odprowadzających wodę deszczową do sieci kanalizacji sanitarnej, a to jest niezgodne z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który mówi, że „zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej” (Dz. U. 2017 poz. 328).

fot. facebook Wodociągi Zielona Góra
fot. facebook Wodociągi Zielona Góra

Na mieszkańców nie stosujących się do tych przepisów może zostać nałożona grzywna do 10 tys. zł. Przy silnych deszczach, kanalizacja sanitarna może nie nadążyć z odbiorem dużych ilości ścieków, dochodzi do zalań i podtopień. Na razie zalecamy właścicielom budynków samodzielne sprawdzenie dokąd trafia deszczówka z ich posesji i zagospodarowanie jej we własnym zakresie. Co jak najbardziej wpisuje się w obecny trend szanowania i wykorzystania wód opadowych wobec zmian klimatycznych.

fot. facebook Wodociągi Zielona Góra
materiały: Wodociągi Zielona Góra