W związku z ryzykiem zarażenia wirusem  COVID-19 decyzją Prezydenta Miasta Zielona Góra kasy Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22 nie będą przyjmować płatności w formie gotówkowej do odwołania. Płatności można dokonywać jedynie w formie bezgotówkowej.

Aby ograniczyć ryzyko przypominany, że wpłat można dokonywać również za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na rachunki bankowe wskazane w posiadanych dokumentach lub umieszczonych na stronie internetowej urzędu.

Ponadto informuję, że wpłat można dokonywać w każdej placówce PKO BP S.A. na terenie miasta, które nie pobierają prowizji i opłat od wpłat dokonywanych na rachunki bankowe urzędu przez osoby fizyczne i prawne (podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów itp.)

Osoby, które w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym nie uregulują w terminie posiadanych należności od których zostaną naliczone odsetki będą mogły wystąpić do Prezydenta Miasta z wnioskiem o udzielenie ulg w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa.

Poniżej linki pomocnicze dla mieszkańców:

 

https://bip.zielonagora.pl/135/4125/Wykaz_placowek_banku_2C_ktore_nie_pobieraja_prowizji_i_oplat_od_wplat/

https://bip.zielonagora.pl/135/Numery_rachunkow_bankowych/