Zbiory Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, zgromadzone w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej, wyświetlono łącznie ponad milion razy!

Szczegóły: (1 001 265 – liczba udostępnień od początku istnienia ZBC – czyli od 1 października 2005 roku).

Od początku 2020 roku odnotowano już prawie 52 600 wyświetleń zbiorów Biblioteki Norwida, a w okresie epidemii zauważalny jest znaczny wzrost liczby osób korzystających z zasobów cyfrowych.

Ponadto w ostatnim tygodniu Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej Biblioteki Norwida zamieścił w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej kolejny rocznik “Gazety Nowej (zielonogórskiej)” 1993, nr 1-166. Aktualnie w ZBC znajdują się już wszystkie roczniki “Gazety Nowej (zielonogórskiej)” 1990, 1991, 1992 i 1993. W następnym tygodniu będą wprowadzane kolejne numery “Gazety Lubuskiej/Zielonogórskiej” z 1952 roku.

Biblioteka zaprasza do korzystania!

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (ZBC) / https://zbc.uz.zgora.pl/dlibra / umożliwia szeroki zdalny dostęp do źródeł wiedzy, zasobów edukacyjnych, cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych. Celem biblioteki wirtualnej jest jej powszechność i dostępność.

Jest to z założenia regionalna biblioteka cyfrowa, wyróżnia ją połączenie idei biblioteki edukacyjnej z biblioteką dziedzictwa kulturowego i biblioteką regionalną. Obecnie ZBC tworzą: Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

W 2019 roku nastąpił dalszy rozwój Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Wzbogaciła się ona o 2 281 publikacji z zasobów WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (zbiory regionalne: wydawnictwa zwarte i ciągłe; zbiory specjalne: grafika, rysunek, wydawnictwa zwarte i kartografie XIX w. oraz XIX- i XX-wieczne zbiory magazynowe). Z końcem 2019 roku w ZBC udostępnionych było 23 911 dokumentów ze zbiorów Biblioteki. Trwa proces udostępniania dalszych publikacji. Jednocześnie przygotowujemy się także do rozpoczęcia projektu “Digitalizacja starodruków ze zbiorów Biblioteki Norwida w Zielonej Górze i Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu”, o czym informowaliśmy już wcześniej.

Przykładowe zbiory udostępnione w ZBC przez WiMBP w Zielonej Górze to:

 1. Czasopisma m.in.:
 • „Gazeta Lubuska” z lata 1950-1990
 • „Grünberger Wochenblatt” z lat 1825-1933
 • „Gazeta Nowa” 1990-1993
 • Pozostałe wydawnictwa ciągłe  (m.in. „Grünberger Hauskalender”, „Crossener Kreiskalender”, „Bibliotekarz Lubuski”, „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, „Pro Libris”, „Pionierzy”).
 1. Książki m.in.:
 • H. Schmidt, Geschichte der Stadt Grunberg, Schles[ien], Grünberg in Schlesien 1922,
 • C. Obstfelder, Chronik der Stadt Crossen: von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1845 im Auszuge, von 1845-93, Crossen a. O 1895.
 • J.G. Worbs, Geschichte des Herzogtums Sagan von Worbs Neu hrsg. und mit Bildern, Berichtigungen und Erlauterungen versehen von Georg Feilhauer und Max Kruger,
 • Sagan 1930.
 1. Dokumenty Życia Społecznego, m.in.: Dni Zielonej Góry – Winobranie (1954-1991), Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze (1945-1982), Festiwal Piosenki Radzieckiej (1966-1982).
 2. Wydawnictwa drugiego obiegu – m.in. czasopisma i plakaty z lat 1980-1990.
 3. Kartografia, m.in.:
 • Scultetus, Jonas – Silesia Inferior, [Amsteleadami]: [Joan & Cornelis Blaeu] [1640]
 • Plan miasta Zielonej Góry podziałka 1:9000; skorowidz ulic miasta Zielonej Góry uwzględnionych na planie, [1945]
 1. Starodruki i druki XIX-wieczne, m.in.:
 • Zimmermann, Friedrich Albert – Beyträge zur Beschreibung von Schlesien: Bd. 1-13, Brieg: bey Johann Ernst Tramp, 1794;
 • Cureus, Joachim – Newe Cronica Des Hertzogthumbs Ober – vnd Nieder-Schlesien: Warhaffte und grüntliche beschreibung aus Göttlicher Schrifft, heidnischen vnd andern Alten vnd newen Historien von dem Namen, Ursprung, Ankunfft, Vermerung vnd… Geschichten und Tadten der alten Schlesien…, Eissleben: Bey Bartholomaeus Hornigk typis Grosianis, 1601.
 1. Grafika, m.in.:
 • B. I. – Sorau [litografia], [19 wiek];
 • Kurz, Friedrich; Gottheil, J.; Poppel, Johann Gabriel Friedrich – Züllichau, Hamburg: B.S. Berendsohn [1850].

W 2012 roku Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej oraz Pracownia Digitalizacji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze rozpoczęły akcję „Norwid poszukuje dawnych regionaliów” – podziel się swoimi historycznymi zbiorami z innymi czytelnikami. W pierwszym roku akcji Biblioteka Norwida zwróciła się do mieszkańców województwa lubuskiego o wypożyczenie niemieckich rękopisów, kartografii, czasopism i książek z okresu przedwojennego lub wojennego w celu ich zdigitalizowania i umieszczenia w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. W następnych latach akcja została skierowana do wszystkich placówek muzealnych w województwie lubuskim m.in. izb pamięci; izb muzealnych; izb pamięci regionalnej; miejskich, gminnych, powiatowych bibliotek publicznych. W latach 2012-2019, oprócz materiałów przekazanych przez czytelników, zdigitalizowano i umieszczono w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej wybrane zbiory: Izby Historii w Szprotawie; Izby Pamiątek Regionalnych w Babimoście; Izby Tradycji przy Szkole Podstawowej w Nowym Kramsku; Izby Pamięci przy Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych; Izby Muzealnej Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej; Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach.

 

W ramach akcji „Norwid poszukuje dawnych regionaliów” zdigitalizowano i umieszczono w ZBC następujące zbiory:

1) Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera w Babimoście

Izba Pamiątek Regionalnych

 1. Kreis Blatt des Bomster Kreises. Dziennik powiatowy powiatu Babimostkiego 1861 r., nr 11;
 2. Kreis Blatt des Bomster Kreises. Dziennik powiatowy powiatu Babimostkiego 1869 r., nr 32;
 3. Amtsblatt der Königl. Regierung in Posen. Dziennik Urzędowy Król. Regencyi w Poznaniu 1884 r.;
 4. Geschichte der Stadt Bomst und statistischer Nachweis über den Stand der Bienenzucht im Kreise / nach amtlichen Quellen bearbeitet von Alexander Kwiatkowski, Posen 1888.

 

2) Izba Muzealna Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej

 1. Einwohnerbuch der Stadt Guben: mit einem Stadtplan von Guben, Guben 1936;
 2. 50 jahre Berlin-Gubener Hutfabrik: Aktiengesellschaft 1888-1938, Berlin 1938;
 3. Karte des Deutschen Reiches : Großblatt 78 Guben-Crossen (Oder)-Sommerfeld, Berlin 1940 (mapa);
 4. Umgebung von Crossen 1913 (mapa);

 

3) Izba Tradycji przy Szkole Podstawowej w Nowym Kramsku

 1. Kronika Polskiej Szkoły Katolickiej w Nowym Kramsku. Rozpoczęto dnia 11 czerwca 1929 r. (rękopis);

 

4) Szkoła Podstawowa im. Franciszka Sarnowskiego w Podmoklach Małych

 1. Kronika Szkoły Ewangelickiej 1843-1940 (rękopis).
 2. Księga Cechu Rybackiego w Babimoście 1861-1951 (rękopis).

 

5) Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach

1) Vorschriften, für die Bewohner der Städte und des Landes, aus dem unterm 2ten April 1796, wegen Einschränkung des Hundehaltens und der von wüthenden Hunden zu besorgenden Gefahr, publicirten Mandate, nebst den darzugehörigen Beilagen, [Dresden] 1797

(Mandat księcia elektora Saksonii, Fryderyka Augusta III, regulujący w 1797 r. obowiązki właścicieli psów oraz wprowadzający środki zapobiegawcze wobec zagrożenia wścieklizną)

Druki dotyczące działalności szkoły w Żarach w latach 1764-1790:

 1. Restaurandam A. Heinzenavii Memoriam, & Scholae Soranae Lustrationem anni p. C. N.

M.D CC. LXXX. Indicit M. Adam Fridericus Kuehn, Rector

Soraviae [1780]

 1. Achte Einladungschrift von den Nachrichten der Sorauischen Schule, wodurch zur Anhörung der, dem ruhmvollen Andenken, Tit. Herrn Christian Schäffers, Wohlverdient gewesenen Stadtrichters in Sorau, gewidmeten Rede, und des damit verbundenen Examens, auf den 23. April 1781 (…), Sorau [1781]
 2. Neunte Einladungschrift von den Nachrichten der Sorauischen Schule, wodurch zur Anhörung der Schafferischen und Heinzenauischen Reden so wohl (…)
 3. Spicilegium Loesneri observationum ad Nov. Test. e Philone Alex. Quo A. Heinzenavii memoriam restaurat Scholaeque Soranae Lustrationem anni p. C. N. M. D CC. LXXXIIII indicit M. Adam Fridericus Kuehn, Rect., Soravia [1784]
 4. Zehnte Einladungschrift von den Nachrichten der Sorauischen Schule, wodurch zur Anhörung der Schäfferischen und Heinzenauischen Reden so wohl, als zu den damit verbundenen beyden Schulexamen und Redneract auf den 4 und 5 April 1785 (…), Sorau [1785]
 5. Dreyzehnte Einladungschrift von den Nachrichten der Sorauischen Schule, wodurch zur Anhörung der Schäfferischen und Heinzenauischen Gedächtnißreden, imgleichen zu den Schulprüfungen und Redneract auf den 20. April 1789 (…), Sorau [1789]
 6. Vierzehnte Einladungschrift von den Nachrichten der Sorauischen Schule: wodurch zur Anhörung Einer Antrittsrede und der gewöhnlichen zweyen, der Schäfferischen und Heinzenauischen Gedächtnißreden, imgleichen zu den damit verbundenen beyden Schulexamen und Actus auf den 12. und 13. April 1790 (…) Sorau [1790]
 7. Ad examen anniversarium Die XXX Aprilis habendum; ad orationes, alteram memoriae Schaefferianae sacram, alteram aditialem Ioannis Samuelis Petri, Viri clari, nuper Hala, ad Signatoris manus suscipiendum, evocati (…), Sorau 1764

 

Aktualnie w zbiorach całej Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej znajduje się 40 284 obiektów cyfrowych (stan na dzień 22 maja 2020 r.).

metariały: WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze