Zakład Gospodarki Komunalnej dostanie 2 mln zł na modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów. Prace budowlane powinny się zacząć w drugiej połowie roku.

Obecnie zielonogórzanie korzystają z dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Zjednoczenia 110 i Wrocławskiej 73. Do każdego z tych punktów możemy przyjechać własnym samochodem, aby wprost z bagażnika wyrzucić do pojemników np. stary sprzęt RTV,

Punkt przy Wrocławskiej 73 przejdzie kompleksową modernizację. ZGK na czas modernizacji zorganizuje pod tym samym adresem tymczasowy punkt odbioru odpadów.

Samochody mieszkańców wjadą na przebudowaną rampę. Wzdłuż niej poustawiane będą specjalne pojemniki i kontenery. Każdy zostanie czytelnie opisany, aby mieszkańcy wiedzieli, co powinno być wrzucone do każdego pojemnika. Takich kontenerów postawimy ponad dziesięć. Całość zostanie zadaszona, aby zwiększyć komfort mieszkańców i zabezpieczyć niektóre odpady, np. makulaturę, przed zmoknięciem.

ZGK otrzyma na ten inwestycję ok. 2 mln zł dofinansowania z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zarządzanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

– Przyznane pieniądze pokryją 85 proc. wartości projektu, pozostałą kwotę pokryjemy z własnego budżetu – podkreśla Krzysztof Sikora, prezes ZGK.

Odbiór jest bezpłatny. Mieszkańcy będą mogli tu przywozić szkło, makulaturę, złom, gruz budowlany, zużyty sprzęt RTV i AGD, przeterminowane lekarstwa, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone i biodegradowalne, odpady elektryczne.

Modernizacja punktu powinna się zakończyć do pierwszej połowy 2021 r

fot. ZGK

(pm)