Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra podpisał dzisiaj dwie umowy na wykonanie nowych ścieżek rowerowych. Całkowity koszt obu inwestycji to prawie 1,7 mln zł! Zobacz gdzie powstaną nowe ścieżki!

– „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Emilii Plater wraz z budową skrzyżowania ulicy Kożuchowskiej i Emilii Plater w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – Etap II”

– „Budowa ścieżek rowerowych w ul. Poznańskiej wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Trasa Północna – Sulechowska – Poznańska w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – Etap II”.

Podpisanie umów na budowę nowych ścieżek rowerowych w Zielonej Górze – 30.06.2020

KONFERENCJA PRASOWAPodpisanie umów na budowę nowych ścieżek rowerowych w Zielonej Górze – 30.06.2020

Opublikowany przez Miasto Zielona Góra Wtorek, 30 czerwca 2020

 

Ul. Poznańska:

Wykonawcą inwestycji będzie firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o. o. z siedzibą w Głogowie przy ul. Mickiewicza 63.

Wartość robót wg umowy opiewa na kwotę 1 299 660,66 zł z VAT.

Termin realizacji zadania: 4 miesiące o dnia podpisania umowy.

W ramach zadania zostanie wykonana droga dla pieszych i rowerów w ul. Poznańskiej na odcinku od ronda Rady Europy do istniejących już odcinków dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej w Chynowie. Tym samym zniknie dziura w systemie dróg rowerowych w relacji centrum – północ (Cigacice).

W ramach inwestycji zostanie wykonany dodatkowy pas ruchu (prawoskręt) relacji Trasa Północna – ul. Sulechowska.

Szczegółowy zakres robót:

 • frezowanie i rozbiórkę konstrukcji jezdni – częściową na zakładanych w projekcie odcinkach,
 • rozbiórkę pozostałych elementów ulicy tj. krawężników, nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych i powiązań komunikacyjnych, obrzeży itp.,
 • roboty ziemne.
 • ułożenie nowych krawężników i obrzeży betonowych,
 • wykonanie nowej konstrukcji jezdni na poszerzeniach,
 • budowę i przebudowę wysp kierujących ( w ul. Poznańskiej i Gorzowskiej),
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • dowiązanie się do istniejących nawierzchni,
 • przebudowę i budowę chodnika,
 • budowę i przebudowę powiązań komunikacyjnych,
 • przebudowa przykanalików kanalizacji deszczowej.
 • regulację istniejących studni,
 • przebudowa sygnalizacji świetlnej.
 • przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę sieci SN,
 • wycinkę drzew i krzewów,
 • humusowanie wraz z obsianiem trawą,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 

Ul. Emilii Plater:

Wykonawcą inwestycji będzie firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o. o. z siedzibą w Głogowie przy ul. Mickiewicza 63.

Wartość robót wg umowy opiewa na kwotę 388 814,69 zł z VAT.

Termin realizacji zadania: 100 dni o dnia podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja I etapu budowy drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 283 z drogą gminną nr 104395F w ramach zadania pn.: Budowa połączenia ul. Kożuchowskiej z ul. Emilii Plater w Zielonej Górze.

Etap I inwestycji ogranicza się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do budowy ścieżki pieszo rowerowej zapewniającej uciąglenie trasy rowerowej „Zielona Strzała” ze ścieżką rowerową wybudowaną w ramach powstałego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Emilii Plater.

W ramach Etapu I inwestycji wykonane zostaną następujące roboty budowlane:

–       przebudowa nawierzchni jezdni – ul. Kożuchowskiej (wyniesienie skrzyżowania),

–       budowa nawierzchni jezdni projektowanego łącznika (w granicach pasa drogowego ulicy Kożuchowskiej),

–       budowa chodnika,

–       budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej, z której mogą korzystać piesi,

–       budowa betonowych elementów prefabrykowanych takich jak: krawężniki, obrzeża, oporniki, palisad itp.

–       regulacja lub wymiana istniejący włazów i pokryw studni teletechnicznych,

–       wykonanie robót ziemnych niezbędnych do posadowienia docelowej konstrukcji nawierzchni jezdni projektowanego łącznika,

–       wykonanie oznakowania pionowego,

–       wykonanie oznakowania poziomego,

–       rekultywacja istniejących terenów zielonych,

–       wykonanie utwardzenia nawierzchni za pomocą płyt ażurowych,

–       budowa oświetlenia i doświetlaczy.

 

materiały: UM ZG