Fundacja Edukacyjna PERSPEKTYWY ogłosiła wyniki Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich. Uniwersytet Zielonogórski, ze względu na swoją strukturę sklasyfikowany został również w rankingach uczelni technicznych. Na których miejscach się znalazł?

Jest to pilotażowa wersja rankingu, który jako pierwszy w tym obszarze nie jest “wyciągiem” z ogólnego rankingu szkół wyższych, lecz opiera się na wskaźnikach ważnych dla edukacji inżynierskiej, mającej na celu kształcenie kompetentnych i kreatywnych inżynierów świadomych skutków społecznych swoich działań. Ranking obejmuje uczelnie i programy inżynierskie w uczelniach 13 krajów tzw. Nowej Europy, czyli tych, które przystąpiły do Unii Europejskiej w roku 2004 i później (Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria, Rumunia , Chorwacja).

W rankingu głównym sklasyfikowano 81 uczelni technicznych. Najlepsze okazały się polskie uczelnie – Politechnika Warszawska i AGH. Uniwersytet Zielonogórski, który ze względu na swoją strukturę klasyfikowany jest również w rankingach uczelni technicznych, znalazł się na 42. pozycji (16. wśród 27 klasyfikowanych polskich uczelni technicznych). Kryteria i wskaźniki, wg których oceniano uczelnie, to: skuteczność badań, innowacyjność, jakość nauczania i umiędzynarodowienie.

Równolegle z rankingiem głównym opracowano również 7 rankingów w głównych dyscyplinach wchodzących w skład obszaru “Engineering & Technology” (rankingi by subject). Tutaj liczba uczelni klasyfikowanych w rankingach jest dużo większa, bo dyscypliny z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych są również na uniwersytetach tzw. klasycznych czy w akademiach.

Uniwersytet Zielonogórski został sklasyfikowany w pięciu dyscyplinach:

  • Electrical, Electronic & Information Engineering – Inżynieria elektryczna, elektroniczna i informacyjna (UZ – 13. m-ce/101 uczelni),
  • Materials Engineering – Inżynieria materiałowa (UZ – 44. m-ce/139 uczelni),
  • Mechanical Engineering – Inżynieria mechaniczna (UZ – 38. m-ce/106 uczelni),
  • Civil Enginering – Inżynieria lądowa (UZ – 25. m-ce/47 uczelni),
  • Chemical Enginering – Inżynieria chemiczna (UZ – 54. m-ce/117 uczelni).

 

Rnking został zainicjowany i zrealizowany przez Fundację Edukacyjną “Perspektywy”. Głównym partnerem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), będąca w Polsce narodową agencją programu Erasmus+, a partnerem wspierającym IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence – międzynarodowa organizacja twórców i analityków rankingów akademickich. Istotnego wsparcia w przygotowaniu rankingu udzieliła firma Elsevier.

Fundacja “Perspektywy” posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie rankingów edukacyjnych. Od ponad 20 lat publikuje Ranking Szkół Wyższych w Polsce a także rankingi liceów, techników i programów MBA. Uczestniczy też aktywnie w działaniach IREG Observatory na rzecz poprawy jakości rankingów na świecie.

Misją Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich jest wypełnienie luki w zakresie aktualnej i wiarygodnej informacji o studiach technicznych w Europie – powiedział Waldemar Siwiński, inicjator i szef projektu EngiRank, prezes “Perspektyw”. – Mam nadzieję, że doświadczenie zebrane przy opracowaniu EngiRank oraz bliższa współpraca z przemysłem, pozwoli nam w niedalekiej przyszłości zrealizować ambitny projekt, jakim będzie przygotowanie rankingu studiów inżynierskich we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Dzięki EngiRank studenci uczestniczący w wymianie w ramach programu Erasmus+ będą mieli możliwość lepszego, bazującego na faktach, wyboru uczelni na której chcą pogłębiać wiedzę w interesującej ich dyscyplinie inżynierskiej – podkreśla Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE.

Istotną rolę w przygotowaniu EngiRank odegrała Międzynarodowa Rada Programowa projektu, w skład której – obok profesorów z Belgii, Francji, Niemiec, Czech, Estonii, Polski, Węgier i Rumunii ¬- wchodzą także przedstawiciele europejskich organizacji inżynierskich. Kierownikiem naukowym EngiRanku jest prof. Tomasz Kuszewski. Prace nad rankingiem poprzedziły międzynarodowe seminaria z udziałem przedstawicieli przemysłu (Airbus, Rosatom), jakie w Bremie, Moskwie i Warszawie zorganizował IREG Observatory.

Dane do rankingu pochodzą z bazy Scopus, Europejskiego Urzędu Patentowego PATSTAT, programu Horizon2020, organizacji akredytujących studia inżynierskie (ABET, ENAEE, RIBA i inne) oraz baz Erasmus+.

Strona rankingu: www.EngiRank.eu