Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizując program działań prewencyjnych „Bezpieczne Ferie 2021”, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn.: „Bezpiecznie w ferie”. Konkurs kierowany jest do uczniów klas od IV do VIII szkół podstawowych województwa lubuskiego.

Głównym celem konkurs fotograficznego „Bezpiecznie w ferie” jest propagowanie bezpiecznych zachowań dzieci podczas wypoczynku zimowego. Każdy, kto weźmie udział w konkursie będzie miał za zadanie za pomocą jednej fotografii przedstawić swoje spojrzenie na bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu podczas zimowego wypoczynku.

Dzieci za pośrednictwem rodziców, opiekunów lub szkół, powinny przesłać wykonane prace w terminie do 20 stycznia 2021 r. na adres poczty elektronicznej Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. sekretariat.prew@go.policja.gov.pl w temacie wiadomości wpisując: Konkurs fotograficzny „Bezpiecznie w ferie”.

Uwaga! Ważne. Każdy chętny do wzięcia udziału w konkursie, wraz z fotografią konkursową powinien przesłać zeskanowaną KARTĘ ZGŁOSZENIA.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2021 r. Komisja konkursowa przyzna I, II i III miejsce, za które laureaci otrzymają nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajduje się poniżej oraz w zakładce Konkurs fotograficzny „Bezpiecznie w ferie”.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Tel. kontaktowy : 47 79 115 74 lub 47 79 115 70

kmp - zg