Cała rodzina może się świetni przy tym bawić i jeszcze wygrać nagrodę. Mowa o konkursie Wydawnictwa Jungoffska i Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, które zapraszają wszystkich do wspólnej wakacyjnej zabawy. Konkurs rodzinny trwa.

Konkurs 75. Urodziny, czyli Lato z Pippi  skierowany jest do całych rodzin (mogą w nim wziąć udział dzieci wraz ze swoim rodzicem, dziadkami lub innymi członkami rodziny).

Ma na celu promocję twórczości Astrid Lindgren, a szczególnie najsłynniejszej bohaterki jej powieści Pippi, propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, propagowanie wśród dzieci pozytywnych postaw społecznych związanych z postacią Pippi: prawa dzieci, kreatywność, pewność siebie, prawo do własnego zdania, otwartość na świat, równouprawnienie płci,

Zadanie konkursowe to wykonanie pracy plastycznej lub pracy literackiej. Konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszy etap lokalny 15.07 – 18.09.2020 r. organizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielone Górze  drugi etap ogólnopolski 12.10.- 14.11.2020r., realizowany przez Wydawnictwo Jungoffska.

Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową oraz zgodą rodziców należy przysłać do 18.09.2020 (włącznie/ liczy się stempel pocztowy, kuriera/ data maila) na adres mailowy: biblioteka.pana.kleksa@wimbp.zgora.pl lub pocztą na adres Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra z dopiskiem „75. Urodziny PIPPI

Szczegółowe informacje na stronie www.wimbp.zgora.pl

dg - WZG