W dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 16.45 na Nekropoli Zielonogórskiej przy obelisku poświęconym Żołnierzom Armii Krajowej i Szarych Szeregów odbędzie się uroczystość z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W programie uroczystości przewiduje się: 

– 16.45 – zbiórka uczestników uroczystości przy obelisku,

– 16.45-17.00 –  wspólne śpiewanie piosenek powstańczych,

– 17.00 – sygnał  z syreny alarmowej ogłaszający symbolicznie godzinę „W”,

– 17.01 -17.25 –  program przygotowany przez harcerzy oraz wystąpienia okolicznościowe,

– 17.25-17.30 –  składanie wiązanek kwiatów przed obeliskiem.

Uroczystość organizuje Hufiec Zielona Góra ZHP przy współudziale Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Organizatorzy zapraszają kombatantów, młodzież i mieszkańców miasta do udziału w uroczystości.

materiały: UM ZG