Zielona Góra powinna być miastem wolnym od wszelkiej dyskryminacji osób biednych, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i seksualnych – napisali autorzy apelu, którym prawdopodobnie już jutro (25.02) zajmie się Rada Miasta Zielona Góra.

Rada Miasta Zielona Góra jasno i zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim działaniom wykluczającym mieszkańców i mieszkanki ze względu na ich płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną lub tożsamość płciową oraz inne cechy osobiste, jak na przykład pochodzenie społeczne czy status materialny – brzmi treść apelu, który przygotowali Filip Czeszyk z klubu Zielona Razem i Kacper Kubiak z Instytutu Równości.

Pomysłodawca tłumaczy, że zdecydował się przygotować apel, bo w przestrzeni publicznej jest za dużo hejtu, złej energii, a nawet nienawiści. – Ten apel jest protestem przeciwko stygmatyzacji różnych grup społecznych. Mamy duży problem z tolerancją – przekonuje F. Czeszyk. – W polskich szkołach uczniowie są dyskryminowani z powodu ubóstwa. Rośnie nienawiść dla ludzi o odmiennym kolorze skóry i narodowości, przekonują się o tym licznie obecni w Polsce Ukraińcy, którzy padają ofiarą agresji. Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem ilości samobójstw wśród młodzieży – podkreśla.

Czeszyk zwraca też uwagę na to, że kilkadziesiąt samorządów w Polsce przyjęło uchwały o strefach wolnych od tzw. ideologii LGBT. – To jawna dyskryminacja osób o innej orientacji seksualnej – tłumaczy. – Dobrze znam ten problem, bo mój syn jest gejem i musiałem bronić go przed niesprawiedliwym traktowaniem i szykanami. Nie chcę, żeby w mojej Zielonej Górze, ktoś był źle traktowany, tylko dlatego, że jest inny.

Czeszyk mówi, że ma poparcie kolegów z prezydenckiego klubu Zielona Razem.

W projekcie deklaracji przeciwko dyskryminacji możemy też przeczytać: „Rada Miasta Zielona Góra mówi stanowcze „nie” zachowaniom nacechowanym nienawiścią, które naruszają podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, podważają wartości chronione zapisane, m.in. w art. 30, art. 32, art. 47 Konstytucji RP. Ponadto ingerują w porządek społeczny, prowadząc jednocześnie do niszczenia zdrowych międzyludzkich relacji społecznych. Rada Miasta Zielona Góra wyraża zaniepokojenie działaniami wykluczającymi całe grupy obywateli i obywatelek, które podejmowane są w ostatnim czasie w wielu samorządach. Z całą mocą stwierdza, że tego typu działania mogą mieć negatywny wpływ na życie społeczne, doprowadzając do poważnych konfliktów, zachowań dyskryminacyjnych czy wykluczających.