To potężny materiał badawczy. Zielonogórzanie biorący udział w specjalnej ankiecie zaznaczyli na mapach miasta 11.061 punktów wartych pochwały, nagany lub wymagających poprawki. Wciąż najchętniej odwiedzamy centrum, ale najlepiej ocenianym osiedlem mieszkaniowym jest Zacisze. Na drugim biegunie znalazło się os. Pomorskie.

Badania przeprowadzono we wrześniu. To było nietypowe działanie – zielonogórzanie mogli wypełnić zamieszczoną w internecie ankietę sprzężoną z planem miasta, na którym mogli zaznaczyć interesujące ich punkty. Miejsca, które lubią i te wymagające poprawy.

Pytania dotyczyły m.in. lokalizacji terenów zielonych, nowych dróg, ścieżek rowerowych czy schroniska dla zwierząt.

– Dla planistów to cenny materiał. Będziemy z niego korzystać podczas prac nad planami przestrzennego zagospodarowania – mówi Małgorzata Maśko-Horyza, dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta. – Ankietę wypełniło 477 osób. Bardzo im dziękuję. Cieszę się, że aż tyle ludzi się zaangażowało. Bardzo dziękuję również paniom z biura ZGranej Rodziny i Janowi Klimkowi z klubu Relax, którzy pomagali osobom starszym wypełnić ankietę.

Fot. Dariusz Biczyński

Ankieta potwierdza krążące po mieście opinie, że najatrakcyjniejsze do zamieszkania jest os. Zacisze. Najmniej atrakcyjne jest os. Pomorskie, ale znajdujące się tuż obok os. Mazurskie oceniane jest już dobrze. W obu kategoriach znalazła się Łężyca. Oceny mogą być bardzo rozbieżne.

– Dobrze oceniane są inwestycje w tereny zielone. Warto nad nimi pracować, bo zielonogórzanie zaraz zaliczają je do miejsc wartych odwiedzania. Tak było z gotowym fragmentem Doliny Gęśnika, na którym znajduje się park linowy – ocenia dyrektor Maśko-Horyza.

Jedno z pytań dotyczyło umiejscowienia nowego schroniska dla zwierząt. Najwięcej głosów zebrała propozycja lokalizacji pomiędzy Zawadą i Janami, na terenie dawnej fermy. – Sprawdzimy to miejsce – mówi M. Maśko-Horyza.

Wyniki ankiety są dostępne na stronie internetowej miasta: zielona-gora.pl

Badania geoankietowe zostały przeprowadzone w ramach projektu „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” realizowanego przez Fundację Sendzimira, finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

(tc)

Utworzenie przestrzeni typu woonerf

Fot. Tomasz Czyżniewski

Woonerf to ulica charakteryzująca się obniżoną prędkością ruchu. Priorytetowy jest ruch pieszy i rowerowy, przy jednoczesnym zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnych. Słowo to w języku holenderskim oznacza „ulica do mieszkania”. Takie ulice z bardzo ciekawymi rozwiązaniami są tworzone np. w Łodzi, gdzie w śródmieściu jest gęsta sieć dróg. Woonerf ma spowolnić ruch samochodowy i spowodować, że ludzie zatrzymają się na dłużej, np. siadając w kawiarni. Ma to ożywić wybrane kwartały miasta. Centrum zielonogórskiej starówki jest już zamienione w deptak, dlatego na tworzenie woonerfów jest niewiele miejsca.

Na pytanie „Czy uważasz, że w Zielonej Górze powinny znaleźć się przestrzenie typu woonerf” ponad 1/3 respondentów odpowiedziała, że zdecydowanie tak. Niecałe 17 proc. również popiera powstanie takich rozwiązań w przestrzeni miasta. Przeciwko była niecała 1/5 respondentów.

Wśród najczęściej proponowanych lokalizacji przestrzeni typu woonerf znalazły się przede wszystkim miejsca w centrum miasta, aczkolwiek zdaniem respondentów geoankiety takie rozwiązania mogłyby się znaleźć także w Łężycy, Starym Kisielinie oraz Drzonkowie.

Do najczęściej wskazywanych lokalizacji należały:

– ul. Bohaterów Westerplatte w części od ul. Kupieckiej do pl. Bohaterów,

– ul. Jedności w części od ul. Moniuszki, pl. Pocztowy, ul. Drzewna,

– ul. Bohaterów Westerplatte w części od pl. Bohaterów do ronda Kaziowa,

– ul. Bankowa,

– ul. Reja,

– ul. Kupiecka od pl. Matejki do ul. Podgórnej,

– ul. Jedności.

– Moim zdaniem najciekawsze byłoby stworzenie przestrzeni typu woonerf na ul. Kupieckiej, gdzie można byłoby zatrzymać mieszkańców na dłużej. Ale na ul. Bankowej i tak nie mieliby gdzie pójść – ocenia dyrektor Maśko-Horyza.

Najatrakcyjniejsze według ankietowanych miejsca do zamieszkania:

– os. Zacisze,

– okolice ul. Moniuszki,

– os. Cegielnia,

– os. Malarzy,

– Łężyca,

– os. Piastowskie,

– os. Mazurskie.

Fot. Tomasz Misiak

Najmniej atrakcyjne według ankietowanych miejsca do zamieszkania:

– os. Pomorskie,

– os. Obywatelska, Domino Park,

– os. Zastalowskie,

– os. Przyjaźni,

– Łężyca,

– okolice ul. Godlewskiego,

– os. Braniborskie.

Nowe formy zieleni

Ankietowani nanieśli w granicach miasta ponad 2 tys. nowych formy zieleni. Najczęstsze lokalizacje:

– Park Tysiąclecia (nowe nasadzenia, ogród deszczowy, zielony plac zabaw),

– ul. Bohaterów Westerplatte (aleja drzew),

– okolice pl. Powstańców Wielkopolskich (ogród deszczowy),

Fot. Tomasz Misiak

– Park Świętej Trójcy (ogród deszczowy, zielony plac zabaw, staw retencyjny),

– pl. Bohaterów (park, skwer),

– skwer przy ul. Kopernika (park kieszonkowy),

– budynek urzędu miasta przy ul. Podgórnej (zielony dach lub ściana),

– Park Słowiański (nowe nasadzenia),

– teren zieleni pomiędzy ul. Rajską, ul. Ludową i ul. Harcerską (park),

– skwer przy przedszkolu elżbietanek (park kieszonkowy, ogród deszczowy),

– parking przy ul. Reja (park kieszonkowy, zielony plac zbaw, skwer),

– teren zieleni przy Trasie Północnej (park, zielony plac zabaw, staw retencyjny),

– teren zieleni przy ul. Krzywoń i Wyszyńskiego (park, skwer, ogród deszczowy),

– teren zieleni przy ul. Wyszyńskiego (park, skwer, zielony plac zabaw),

Fot. Tomasz Misiak

– Maciejowy Las (park),

– Park Piastowski (ogród deszczowy, zielony plac zabaw),

– teren zieleni nad Złotym Potokiem (park),

– ul. Batorego (aleja drzew),

– teren zieleni przy ul. Jeżykowej (park kieszonkowy),

– ul. Herberta (aleja drzew),

– teren zieleni przy ul. Zjednoczenia (park),

– teren zieleni na wschód od ul. Szafrana – Park Poetów (park),

– Osiedle Zdrojowe (park kieszonkowy, skwer),

– Osiedle Mazurskie (ogród deszczowy, zielony dach lub ściana, zielony plac zabaw),

– Glinianki (park, skwer, zielony plac zabaw).

Dolina Gęśnika pięknieje

To jedno z miejsc najchętniej odwiedzanych przez zielonogórzan. Przyciąga ich otwarty w zeszłym roku park linowy. To tylko fragment doliny.

Po bankructwie poprzedniego wykonawcy, roboty w dolinie stanęły. Na szczęście do pracy przystąpił nowy wykonawca, który ma skończyć rozgrzebaną inwestycję.

Wjeżdżając do doliny, od strony ul. Batorego, widzimy eleganckie i zadbane ścieżki, miasteczko ruchu drogowego i park linowy „Gęsie Tarasy”, który przyciąga zielonogórzan. Miasto nie dokończyło jednak inwestycji, bo poprzedni wykonawca okazał się niesolidny. – Zaniepokojeni mieszkańcy często pytają mnie, dlaczego tak długo nic się tutaj nie działo – mówi Filip Gryko (klub Zielona Razem). – Kłopoty na rynku budowlanym, nie zawsze da się wszystko przewidzieć. Jest nowy wykonawca. Bardzo się cieszę, że na wiosnę będziemy mieli to już za sobą. Wtedy np. przejdziemy się nad wodą po drewnianych kładkach z siatkami.

Fot. Piotr Jędzura

Mieszkańcy zyskają „klimatyczny” teren rekreacyjny.

– Prace są realizowane zgodnie z harmonogramem – zapewnia Monika Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Miejskich. – Obecnie realizowane są pomosty z siatką nad ciekiem, tor saneczkowy i zejście dla niepełnosprawnych.

Wykonawcą robot jest firma „ARMAN Roboty Ziemne”. Inwestycja kosztuje 5 mln 323 tys. 123 zł. Będzie gotowa na wiosnę.

Wskazane przez ankietowanych miejsca wypoczynku na powietrzu

– park w Dolinie Gęśnika w części z parkiem linowym,

– Ogród Botaniczny,

– Wagmostaw,

– Glinianki,

– Park Winny,

– tereny nad Dziką Ochlą,

– Zielonogórski Ośrodek Kultury „AMFITEATR”,

– Piast Polana,

– Stary Rynek,

– ul. Kupiecka,

– Park Piastowski.

Czułe punkty komunikacji

Gdyby zapytać zielonogórzan, co najbardziej przeszkadza im w układzie komunikacyjnym miasta, większość odpowiedziałaby, że przedłużający się remont wiaduktu nad ul. Batorego. To samo wynika z ankiety.

Przypomnijmy – przebudowa ul. Batorego to wspólna inwestycja miasta i PKP. Kolejarze odpowiadają za przebudowę wiaduktu, miasto za remont przebiegającej pod nim ulicy. Inwestycja się ślimaczy, bo po rozpoczęciu robót okazało się, że Niemcy tak zbudowali fundamenty wiaduktu, że podczas obecnych prac może się on zawalić. Trzeba było inaczej zorganizować roboty i zmienić projekty.

Fot. Tomasz Czyżniewski

– Prace powinny się skończyć do końca roku. Na święta ul. Batorego powinna być przejezdna. W tym terminie powinno być też zakończone rondo na zjeździe do Raculi. Prywatny inwestor zapowiada, że do świąt skończy również przebudowę skrzyżowania ul. Wrocławskiej z Sienkiewicza – mówi wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.

W ankiecie zadano pytanie o tzw. wschodni odcinek Trasy Aglomeracyjnej, tj. drogę równoległą do torów kolejowych (pomiędzy ul. Dworcową a nowym łącznikiem Szosy Kisielińskiej z węzłem północnym ekspresówki S3). Ponad 60 proc. ankietowanych jest zdania, że inwestycja ta wpłynie na poprawę komunikacji w mieście. Przeciwnego zdania jest niecałe 20 proc. respondentów.

Pojawiły się również propozycje nowych rozwiązań komunikacyjnych. Najwięcej głosów padło na łącznik ul. Kożuchowskiej z rondem Zesłańców Sybiru. Ten pomysł wywołuje gorące spory wśród mieszkańców Jędrzychowa. Jedną z propozycji jest budowa drogi z Krępy do Łężycy po trasie istniejącej drogi gruntowej.

Zmiany punktowe w układzie drogowym

Wśród najczęściej proponowanych przez respondentów zmian punktowych w układzie komunikacyjnym znalazły się:

– rondo Rady Europy: wydzielenie prawoskrętów,

– rondo Stefana Batorego: wydzielenie prawoskrętów,

– ul. Batorego pod wiaduktem kolejowym: ukończyć remont,

– skrzyżowanie al. Wojska Polskiego i ul. Zacisze: budowa ronda,

– skrzyżowanie ul. Batorego i ul. Rzeźniczaka: budowa ronda,

– skrzyżowanie ul. Sulechowskiej i ul. Skłodowskiej-Curie: montaż sygnalizacji świetlnej,

– skrzyżowanie ul. Herberta i ul. Dąbrowskiego: modernizacja skrzyżowania i montaż sygnalizacji świetlnej.

Chcemy więcej miejskich rowerów

Zielonogórzanie wyraźnie polubili miejskie rowery. Dlatego wciąż padają propozycje budowy nowych stacji miejskiego pojazdu, by łatwiej było jeździć po mieście. Do tego potrzebna jest też sieć ścieżek.

Fot. Piotr Jędzura

Wśród najczęściej proponowanych lokalizacji nowych tras dróg rowerowych znalazły się:

– wzdłuż al. Zjednoczenia,

– wzdłuż ul. Batorego,

– wzdłuż ul. Przylep-Solidarności,

– wzdłuż ul. Zacisze,

– wzdłuż ul. Długiej i Konstytucji 3 Maja,

– wzdłuż ul. Waryńskiego,

– wzdłuż ul. Źródlanej,

– wzdłuż ul. Gen. Sikorskiego,

– wzdłuż ul. Kożuchowskiej,

– wzdłuż ul. Ochla-Żagańska,

– wzdłuż ul. Kętrzyńskiej,

– wzdłuż ul. Wrocławskiej.

Fot. Paweł Nowak

Wśród najczęściej proponowanych lokalizacji nowych stacji roweru miejskiego znalazły się:

– plac przed centrum handlowym Focus Mall,

– centrum handlowe Castorama,

– centrum handlowe Carrefour,

– Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie,

– okolice Dzikiej Ochli,

– okolice ronda Anny Borchers,

– Piast-Polana,

– okolice placu zabaw przy Wagmostawie.