Lato kojarzy nam się głównie pozytywnie. Lato to czas wakacji, wypoczynku na urlopie, na działce, czy nad jeziorem. Długie, słoneczne i ciepłe dni mają też swoje ciemne strony, bo właśnie latem  dochodzi do największej ilości zachorowań na bąblowice. Dlatego warto niezależnie od tego gdzie się znajdujemy pamiętać o dokładnym myciu rąk i owoców.

Jak podaje na swojej stronie Główny Inspektorat Sanitarny latem szczególnie narażeni jesteśmy na bąblowice, która  jest zoonozą (chorobą, która przenosi się ze zwierząt na ludzi), powodowaną przez larwy tasiemca Echinococcus granulosus lub Echinococcus multilocularis. Jaja tasiemca uwalnianie są z kałem zakażonych psów i lisów. Do organizmu człowieka mogą dostać się poprzez bliski kontakt z tymi zwierzętami, przeniesienie jaj do ust za pomocą brudnych rąk, czy spożycie skażonej jajami żywności lub wody.

Dlatego zgodnie z zaleceniami GIS oraz Ministerstwa Zdrowia wakacje mogą być bezpieczne jeżeli pamiętamy o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim należy zachowywać zasady higieny podczas i po pracy w polu, ogrodzie, lesie, pamiętać o myciu rąk po kontakcie ze zwierzętami, myć lub poddawać obróbce termicznej owoce leśne, chronić posesję przed lisami poprzez ogradzanie domostw i zabezpieczanie śmietników, które jako źródło resztek jedzenia wabią dzikie zwierzęta, oraz prowadzić regularne zabiegi odro­baczania zwierząt domowych preparatami działającymi na tasiemce.

dg - WZG