Mieszkańcy Ochli i Jeleniowa wypowiedzą się w sprawie wymiany gruntów między Zieloną Górą a gminą Świdnica. Konsultacje w Ochli będą dotyczyć oddania części tego sołectwa Świdnicy. Mieszkańcy Jeleniowa zdecydują natomiast, czy przyłączą do siebie część Świdnicy.

Zmiana granic miejscowości ma związek z planami budowy obwodnicy południowej. Miasto chce, aby droga miała jednego zarządcę. W przeciwnym razie mogłyby później tworzyć się spory, dotyczące np. tego, kto ma odpowiadać za remont obwodnicy.

Konsultacje w sprawie zmiany granic Ochli i Jeleniowa potrwają od 24 do 28 lutego. Zostaną przeprowadzone w formie badania ankietowego. Formularze ankiet będą dostępne w budynku urzędu miasta przy ulicy Dąbrowskiego oraz w świetlicach w Ochli i Jeleniowie. Będą udostępnione także na stronie urzędu miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na piątek, 21 lutego o 18:30 w Ochli zostało wyznaczone zebranie wiejskie. Ma ono dotyczyć właśnie konsultacji z mieszkańcami ws. zmiany granic. Zebranie odbędzie się w świetlicy przy ulicy św. Jadwigi Śląskiej.

Aleksandra Pietruszewska - Radio Index