Firma Exalo Drilling wybuduje parking na tyłach ulic Podgórnej, Kupieckiej i placu Matejki.

Do przetargu ogłoszonego przez miasto zgłosiły się dwie firmy. Perbud wycenił usługi na ponad 5 mln złotych, tańszą ofertę za ok. 3,4 miliona złotych złożyło Exalo Drilling. Inwestycja w 85 procentach będzie sfinansowana z puli Unii Europejskiej na rewitalizację zdegradowanych terenów. Pod parkingi miasto wyburzy m.in. garaże i dawną stolarnię.

Parking zaplanowano na 88 miejsc (w tym 8 dla osób niepełnosprawnych), na parkingu górnym 56, a na dolnym 32. Magistrat zrezygnował z pomysłu budowy podziemnego parkingu na sąsiednim placu Teatralnym, z uwagi na zbyt wysokie koszty.

Parking będzie gotowy w połowie 2020 r.

Parking na tyłach ulic: Podgórnej, Kupieckiej i placu Matejki znajdzie się na dwóch położonych blisko siebie podwórzach, oddzielonych murem oporowym. Wjazd i wyjazd na dolny parking będzie prowadził z placu Matejki, na górny z kolei wjedziemy od ulicy Kupieckiej, a wyjedziemy nowym zjazdem na ulicę Podgórną.