W wielu punktach miasta brakuje miejsc parkingowych. Nowe mają pojawić się między placem Matejki a ulicą Kupiecką. Miasto wybrało już wykonawcę robót. Budową zajmie się firma Exalo Drilling.

Parking będzie dwupoziomowy, na 88 miejsc postojowych. Na dolnej kondygnacji są przewidziane 32 miejsca, a na górnej – 56. Dodatkowo 8 miejsc będzie przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

“Dojazd do parkingu górnego będzie się odbywał od strony ulicy Kupieckiej. Tam będzie wjazd na parking, a wyjazd – na zasadzie prawoskrętu w ulicę Podgórną. Natomiast wjazd na dolny parking i wyjazd będzie się odbywał z ulicy Jana Matejki” – Monika Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Miejskich.

Firma wyłoniona w przetargu rozpoczęła przygotowania do budowy parkingu.

“Wykonawca przygotowuje się w pierwszej kolejności do wykonania prac rozbiórkowych obiektów, które kolidują z budową parkingu dwupoziomowego. Uzgadniana jest organizacja ruchu, dojazdu do tego parkingu celem wywozu zalegających elementów i materiałów z rozbiórki budynków. Wykonawca wystąpił też do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych”Monika Krajewska.
Wcześniej, w celu uporządkowania ruchu w tym rejonie, powstał prawoskręt z ulicy Podgórnej bezpośrednio na plac Matejki.
fot. Aleksandra Pietruszewska