W parku w Zatoniu odtwarzana jest wyjątkowa oranżeria.

fot. Piotr Jędzura ŁZ

– Wszystkie elementy stolarki już wykonano – mówi Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w magistracie. – Trwają prace wewnątrz oranżerii, m.in. montowana jest sztukateria. Oranżeria będzie wyjątkowym miejscem, jedynym w parku w Zatoniu odtwarzanym w całości na podstawie historycznych dokumentów. Pozostałe obiekty – powstająca siedziba Visit Zielona Góra i budynek gospodarczy to już tzw. dobudówka.

fot. Piotr Jędzura ŁZ

Po rozbudowie budynku oranżerii zmieni się jej funkcja na wystawienniczą z małą gastronomią, powstanie też trejaż (budowla ogrodowa – dop.)

Zaplanowano też zagospodarowanie placu przed pałacem i oranżerią – w tym m.in.: remont fontann parkowych, zachowanie ich jako fontann suchych, wykonanie i pielęgnacja ozdobnych rabat przy fontannach parkowych, budowę repliki sarkofagu rzymskiego na placu przed oranżerią. W parku znajdą się nowe ławki, tablice informacyjne, łąki parkowe, nowe nasadzenia, tabliczki z nazwami drzew, donice na rośliny oranżeryjne i stojaki na rowery.

fot. Piotr Jędzura ŁZ