W sobotę (1.02) z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego zaprezentował dzienny oddział chemioterapii.

Remont oddziału onkologii trwa od 2017 r., podzielono go na etapy z uwagi na wysokie koszty. Warto jednak wspomnieć, że generalny remont będzie możliwy dopiero po wyprowadzeniu części oddziałów do nowego budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. W ramach obecnie trwających robót, które potrwają do czerwca, zostanie przebudowana Poradnia Onkologiczna wraz z zapleczem sanitarnym i poczekalnią dla pacjentów.

W latach 2017-2018 za kwotę blisko 2 mln zł (z czego 1 mln 600 tys. zł to dotacja z budżetu województwa lubuskiego) m.in. dostosowano trzy klatki schodowe do wymogów przeciwpożarowych, wymieniono windę, przebudowano drogi ewakuacyjne w poziomie piwnicy i zlecono nadzór inwestorski. W 2018 r. za 120 tys. zł m.in. powstał projekt budowlany inwestycji.

W 2019 r. zrealizowano pierwszy etap prac, przebudowy doczekał się Dzienny Oddział Chemioterapii, którym w ostatnią sobotę pochwaliła się dyrekcja szpitala. Inwestycja kosztowała 2 mln 647 tys. zł. Pieniądze pochodziły z kilku źródeł – 1 mln 650 tys. 724 zł przekazał zarząd województwa lubuskiego, 879 tys. 444 zł Miasto Zielona Góra, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dorzucił 104 tys. 354 zł, a szpital ze środków własnych 11 tys. 644 zł.

W październiku 2019 r. firma Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA rozpoczęła remont i modernizację parteru budynku. Wartość umowy to 5 mln 366 tys. 250 zł. Prace potrwają do końca czerwca 2020 r. Do końca maja zostanie wykonana dokumentacja projektowa całego budynku. Zarząd województwa na ten cel przeznaczył 2 mln 40 tys. 605 zł.

Dr Marek Działoszyński, prezes zarządu szpitala podziękował samorządowi województwa za wsparcie. – Pieniądze, które otrzymaliśmy zostały rzetelnie wykorzystane przed wszystkim dla dobra pacjentów. – podkreślił. – Będą mogli być leczeni w zdecydowanie lepszych warunkach. Także nasz personel z pewnością odczuje te zmiany – zapewnił.

Mamy sprzęt i kadrę

Dr n. med. Marek Szwiec, kierownik Klinicznego Oddziału Onkologii. – Ten remont pozwoli nie tylko na to, aby pacjenci byli leczeni w lepszych warunkach, ale również, by przebywali u nas krócej, zgodnie ze światowymi trendami w tej dziedzinie. Właśnie temu służy ten wyremontowany Dzienny Oddział Chemioterapii. Będziemy zwiększać liczbę pacjentów leczonych ambulatoryjnie – zapewnił i przypomniał, że w Lubuskiem rocznie odnotowuje się obecnie ponad 4 tys. zachorowań na raka. – Codziennie 11 Lubuszan dowiaduje się, że choruje na raka. Te cyfry pokazują, że trzeba w onkologię inwestować – powiedział.

Dr n. med. Roman Lewandowski, kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej podkreślił, jak ważne są obecnie programy profilaktyczne służące wczesnemu wykrywaniu raka płuca. Przypomniał także, że zielonogórski szpital jako jedyny w regionie ma oddział torakochirurgii.

Nie brakuje odpowiedniego sprzętu i wykształconej kadry, aby z powodzeniem leczyć operacyjnie nowotwory płuc. – Dlatego nie ma potrzeby, aby Lubuszanie wyjeżdżali na zabiegi  do innych ośrodków, a tak się niestety dzieje – zaznaczył doktor R. Lewandowski. – Tym bardziej, że  czas oczekiwania na przyjęcie na nasz oddział jest krótki i wynosi zaledwie dwa tygodnie.