Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś? Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze ma do ciebie prośbę, żebyś oddał osocze i tym samym pomógł wyzdrowieć innym.

Ludzkie osocze zawiera przeciwciała, wspomagające leczenie chorych na Covid-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Warto oddać je w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i uratować zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!

A kto może oddać osocze?

Osocze może zostać pobrane od osób, które

*   miały potwierdzony dodatni wynik badania na koronawirusa;

* przeszły leczenie i zostały uznane za osoby w pełni zdrowe:

*   uzyskały dwa ujemne wyniki badania na koronawirusa, a od wykonania ostatniego badania minęło minimum 14 dni;

* mają od 18 do 60 lat;

* nie mają i nie leczą się z powodu przewlekłych chorób,

* spełniają wymagania stawiane wszystkim potencjalnym dawcom krwi i osocza.

Uwaga, kobiety, które były w ciąży albo osoby, które w przeszłości miały przetaczaną krew lub jej składniki, muszą wykonać dodatkowe badania w Centrum!

Więcej informacji znajdziemy na stronie

 http://www.twojakrew.pl/ozdrowiency/

(rk) - WZG