Można sprawdzić, jakie zmiany w planach przestrzennych przewiduje magistrat. Tym razem chodzi o róg Dąbrówki i Wojska Polskiego.

Do publicznego wglądu został wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ronda PCK.

Chodzi o teren pomiędzy ulicą, a pobliskim parkiem św. Trójcy, który jest przeznaczony pod zabudowę usługową, możliwa jest tutaj lokalizacja m.in. hotelu oraz usług biurowych.

– Przewidujemy wysoką zabudowę od trzech do 13 kondygnacji, nie wyżej niż 45 metrów. Zmiany dotyczą m.in. wskaźnika ilości miejsc postojowych odpowiedniego dla hotelu – wyjaśnia Agnieszka Fabiańczyk, szefowa Biura Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w urzędzie miasta.

Terminy: Plan jest wyłożony do 30 października. Można go oglądać w urzędzie miasta, ul. Podgórna 22, VIII piętro, pokój 809, w godz. 8.00-14.00. W urzędzie, w pokoju 810 odbędzie się też publiczna dyskusja – 23 października, godz. 13.00. Uwagi można składać do 15 listopada. Plan jest też na stronie internetowej miasta: www.zielona-gora.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

(tc)