Maestro Czesław Grabowski po 35 latach pracy zakończył swoją piękną przygodę jako dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze.

To koniec pięknej epoki – napisał na Facebooku prezydent Janusz Kubicki. – Dyrektorowi dziękuję za wszystkie piękne dźwięki, którymi czarował zielonogórzan przez te wszystkie lata. Przy okazji jubileuszu 50-lecia swojej pracy artystycznej w 2019 roku podkreślał, że muzyka, którą uprawia jest dla niego bardzo ważna, ale jeszcze coś poza nią istnieje. I tego właśnie naszemu Maestro życzę. By muzyka zawsze była obecna w Jego życiu a nowe pasje dawały tyle samo satysfakcji. DZIĘKUJĘ!

 Profesor ur. się w 1946 w Sosnowcu, gdzie rozpoczął edukację i działalność muzyczną. Ukończył PSM II st. im. M. Karłowicza w Katowicach podjął studia kompozytorskie w PWSM w Katowicach w klasie kompozycji B. Woytowicza, które ukończył z wyróżnieniem w roku 1973. Pracował w Operze Śląskiej, w PWSM w Katowicach na stanowisku adiunkta, w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Śląsk” – jako kierownik artystyczny, i w Filharmonii Zabrzańskiej – na stanowisku dyrygenta.

Pracę w państwowej instytucji w Zielonej Górze rozpoczął w 1986 r. Czesław Grabowski był dyrektorem artystycznym i programowym Filharmonii Zielonogórskiej, kompozytorem i dyrygentem. Był organizatorem i dyrektorem wielu imprez muzycznych: Międzynarodowych Spotkań Muzycznych „Wschód-Zachód”, Dni Muzyki nad Odrą, Festiwalu Smyczkowego „Mistrzowie polskiej wiolinistyki”, Międzynarodowego Festiwalu Organowego.

To z jego inicjatywy powstała w mieście nowa sala koncertowa Międzynarodowego Centrum Muzycznego „Wschód-Zachód”.

W latach 2009- 2012 był głównym dyrygentem Orkiestry Symfonicznej Radia i Telewizji Republiki Białoruś. Ma na koncie ponad 2000 koncertów z orkiestrami polskimi i zagranicznymi. W roli dyrygenta współpracował z najwybitniejszymi solistami polskimi i zagranicznymi. Otrzymał wiele odznaczeń między innymi Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony dla Muzyki Polskiej, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Srebrny i Złoty Medal „Gloria Artis”, Złoty Medal Prezydenta Miasta Zielonej Góry.

Grabowski jest Honorowym Obywatelem Łagowa, Honorowym Obywatelem Miasta Zielona Góra i Honorowym Strażakiem Zielonej Góry.

Dziękujemy panie profesorze!

(rk)-WZG