Dziś (16 grudnia) na Uniwersytecie Zielonogórskim gościła delegacja władz Chongqing Normal University z Chin. Uniwersytet Zielonogórski umowę o współpracy z chińską uczelnią podpisał już w maju 2018 r. Dzisiaj prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ prof. Giorgi Melikidze i rektor CNU prof. Dongfang Meng podpisali aneks do tej umowy, który pozwoli na rozwinięcie współpracy pomiędzy Wydziałem Fizyki i Astronomii UZ a Szkołą Fizyki i Inżynierii Elektronicznej CNU.

W aneksie przewidziano wymianę do 50 studentów na studiach licencjackich i magisterskich, określono szczegółowo czas trwania studiów w obu instytucjach oraz wymagania konieczne do zdobycia podwójnego dyplomu.

Podstawowa umowa pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Chongqing Normal University została podpisana w maju 2018 r. i przewiduje rozwój kontaktów naukowych i współpracy między uniwersytetami, wymianę studentów wszystkich poziomów studiów, organizowanie wspólnych konferencji i seminariów, udział obu uczelni w realizacji projektów i wspólne publikacje. Szczegóły powyższych działań są ustalane za pomocą aneksów do umowy zawieranych pomiędzy wydziałami UZ i Szkołami CNU.

Pierwszy taki aneks zawarł, również w maju 2018 r., Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ ze Szkołą Nauk Matematycznych CNU, dzięki czemu w semestrze zimowym 2019/20 po raz pierwszy studiuje na tym wydziale 16 studentów z Chin. Na UZ przypisani są do kierunku informatyka i ekonometria, u siebie, w CNU, studiują statystykę.

W delegacji poza rektorem CNU, znaleźli się też dziekani i prodziekani 4 szkół CNU – Międzynarodowej Szkoły Języka i Kultury Chińskiej, Szkoły Fizyki i Elektroniki, Szkoły Nauk Biologicznych oraz Szkoły Nauk Matematycznych. W ciągu całego dnia odbyły się spotkania z zainteresowanymi ewentualną współpracą zielonogórskimi naukowcami z Wydziałów: Humanistycznego; Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki; Nauk Biologicznych. Oczywiście odbyło się też spotkanie z pracownikami Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Chińscy goście spotkali się także ze studentami, którzy do Zielonej Góry przyjechali z Chongqing.

Delegacja Chongqing Normal University:

  1. Dongfang Meng, Rektor Chongqing Normal University,
  2. Pin Guan, Dyrektor Biura Współpracy i Wymiany Międzynarodowej,
  3. Lei Yong, Dziekan Międzynarodowej Szkoły Języka i Kultury Chińskiej,
  4. Yuting Cui, Dziekan Szkoły Fizyki i Elektroniki,
  5. Zhang Tao, Prodziekan Szkoły Nauk Biologicznych,
  6. Zhao Kequan, Prodziekan Szkoły Nauk Matematycznych.
fot. UZ
fot. UZ

materiały UZ