Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego prowadzili wczoraj w Wilkanowie działania „Trzeźwy Kierowca”. Kolejny raz okazało się, że prowadzona od kilku lat akcja przynosi zamierzone efekty –wszyscy skontrolowani kierujący byli trzeźwi.

Działania „Trzeźwy Kierowca” już na stałe wpisały się w kalendarz akcji prowadzonych regularnie przez zielonogórską „drogówkę. Prowadzone już od kilku lat na zielonogórskich drogach, mimo początkowej niechęci kierujących w miarę upływu lat spotykają się z coraz większą aprobatą społeczną, ponieważ dają wymierne efekty – powodują eliminowanie z dróg kierujących po alkoholu, a także to, że coraz mniej takich osób decyduje się wsiąść za kierownicę. Mieszkańcy Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego mają świadomość tych kontroli i wiedzą, że policjanci także w ten sposób dbają o ich bezpieczeństwo.

fot. KMP Zielona Góra

Efektem tych długofalowych działań jest m.in. to, że policjanci zatrzymują coraz mniej kierujących którzy decydują się wsiąść za kółko po alkoholu, a ostatnio podczas działań najczęściej wszyscy kierujący są trzeźwi. Tak było także podczas wczorajszych działań, kiedy to wszyscy spośród ponad 300 skontrolowanych kierujących byli trzeźwi. Taki wynik najbardziej satysfakcjonuje policjantów, bo pokazuje, że ta forma prewencji jest skuteczna i przyczyniła się do zwiększenia świadomości społecznej.

materiały KMP Zielona Góra

fot. KMP Zielona Góra