W środę (4.03), o 17.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15, zostanie otwarta polsko-niemiecka wystawa pt. „Z biegiem rzeki. Dzieje Żydów nad Odrą”.

   Ekspozycja jest poświęcona wybranym aspektom historii Żydów po obu stronach Odry. To zaproszenie do refleksji i dialogu między dawnymi i obecnymi mieszkańcami regionu, jak również do odkrywania polsko-niemiecko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego tych ziem. Tereny nadodrzańskie przez wieki zmieniały swoją przynależność państwową, były od zawsze terenem pogranicza. Tutaj spotykała się kultura Żydów niemieckich z kulturą Żydów polskich. Tej różnorodności kulturowej nad Odrą, Obrą i Wartą zagrażać zaczęła w XIX w. narastająca fala nacjonalizmu i antysemityzmu, a ostatecznie zniszczył ją nazizm. Po drugiej wojnie światowej między Polską i Niemcami, wyznaczono granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej. Po wysiedleniu Niemców ziemie te stałe się ojczyną dla Polaków. Większość Żydów, którzy tu się osiedlili, opuściła te tereny do końca lat 60. ubiegłego wieku. Tysiącletnia obecność Żydów nad Odrą popadła w zapomnienie, a jej ślady zacierały się lub zostały zniszczone. Jak zapowiadają organizatorzy, wystawa próbuje ocalić od zapomnienia i przypomnieć te ślady. Wystawa będzie dostępna do 26 kwietnia.

Współorganizatorami wydarzenia są Muzeum Ziemi Lubuskiej i Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej w Poczdamie.

Gości wernisażu przywita Leszek Kania, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej. W programie ponadto: wprowadzenie do wystawy: dr Magdalena Abraham-Diefenbach i dr Magdalena Gebala – kuratorki, „Żydowskie ślady na Środkowym Nadodrzu” – wykład Andrzeja Kirmiela (dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej), poczęstunek kulinariów żydowskich przygotowanych przez członków Chrześcijańskiej Wspólnoty „Bez Ścian” ze Zboru Kościoła Bożego w Chrystusie w Zielone Górze.