We wtorek (15.10), w godz. 10.00-14.00, Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze organizuje Dzień Otwarty dla Pracodawców.

Europejskie Dni Pracodawców to inicjatywa Sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia (EPSZ). Chodzi o wspieranie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia i pracodawcami we wszystkich krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do akcji włączył się zielonogórski PUP, który zaprasza do swojej siedziby przy ul. Batorego 126a (sala poradnictwa zawodowego – II piętro). Podczas spotkania zaplanowano konsultacje z pracownikami urzędu, m.in. doradcami zawodowymi i specjalistami ds. rozwoju zawodowego. Udzielą kompleksowych informacji na temat usług i instrumentów rynku pracy, zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP, Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz pozostałych form pomocy przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie zabraknie przedstawicieli ZUS, PIP, US, Straży Granicznej oraz konsultantów Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Prowadzisz firmę? Chcesz zatrudnić nowych pracowników? Przyjdź i dowiedz się jak skorzystać ze wsparcia pośredniaka. W trakcie indywidualnych konsultacji dowiesz się m.in.

* jak uzyskać dofinansowanie na zatrudnienie pracownika;
* jakie są możliwości finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS);
* jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE i obszaru EOG (procedura oświadczenia i zezwolenia na pracę sezonową);
* o możliwości pozyskiwania środków na rozwój przedsiębiorstw, a także podwyższaniu kwalifikacji pracowników z funduszy europejskich.

RK