Nie masz jeszcze pomysłu jak spędzić ferie zimowe? Muzeum Ziemi Lubuskiej ma propozycję nie do odrzucenia!

29, 30 i 31 stycznia, czyli w drugim tygodniu ferii odbędą się atrakcyjne zajęcia edukacyjno-plastyczne pt. “Inicjał jako początek. Jak dawniej pisano”. Będą składać się z dwóch części: edukacyjnej i warsztatowej. W edukacyjnej, podczas prezentacji multimedialnej, uczestnicy dowiedzą się co to jest inicjał, poznają różne rodzaje pisma, i jego rozwój na przestrzeni dziejów. Przyjrzą się starym księgom i dokumentom ze zbiorów działu historycznego muzeum oraz poszukają na ich kartach tajemniczych inicjałów. Na warsztatach uczniowie pokolorują lub narysują inicjały swojego imienia lub nazwiska na wzór starych ksiąg. Będą własnoręcznie czerpać papier, pisać przy pomocy gęsiego pióra, bambusowego patyka i obsadki ze stalówką. Wzbogacą wiedzę z zakresu historii piśmiennictwa. Warsztaty przybliżą dzieciom dawne sposoby pisania, które obecnie są mało znane w dobie Internetu i telefonów komórkowych.

Zajęcia adresowane do uczniów szkół podstawowych przebywających na półkoloniach i obozach, poprowadzą Urszula Rogowska i Renata Gresiuk-Kowalska.

– Serdecznie zapraszamy na nasze ferie – mówi Renata Gresiuk-Kowalska.

Szczegółowych informacji udziela dział oświatowy MZL tel. 68 327 23 45, wew.19.

fot. organizatorzy
fot. organizatorzy