Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, włączając się w obchody tegorocznych 28 Europejskich Dni Dziedzictwa, zaprasza do udziału w internetowym KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM “Moja droga. Historia zapisana obiektywem”.

Temat Konkursu zwraca uwagę na drogę przez historię, jaką przebył nasz naród aby odzyskać niepodległość. Celem Konkursu jest m.in. rozbudzenie zainteresowań historią regionu lubuskiego i jego mieszkańców oraz zachęcenie do wędrówek z obiektywem po lubuskich ścieżkach historii i kultury a także odkrywania i utrwalania na fotografii lokalnego dziedzictwa oraz życia swojej małej Ojczyzny we wszystkich jej aspektach (architektura, pejzaż, życie społeczne i rodzinne).

W Konkursie mogą wziąć udział miłośnicy fotografii oraz Ziemi Lubuskiej, bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców/opiekunów).
Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie województwa lubuskiego. Nagrodzona praca zostanie wyłoniona w drodze głosowania internetowego.

Szczegółowy Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia – do pobrania na stronie Muzeum Ziemi Lubuskiej www.mzl.zgora.pl/edukacja/konkursy

materiały: Muzeum Ziemi Lubuskiej