Radni rozpoczęli prace nad powiększeniem strefy płatnego postoju. Na razie dyskutują. W jednym są zgodni – trzeba wymusić rotację samochodów i podnieść opłaty. Ostatnia podwyżka była osiem lat temu.

Oficjalnie zielonogórzanie mają zarejestrowanych ponad 100 tys. samochodów. Tę olbrzymią liczbę widać na ulicach każdego dnia. To coraz większy problem.

– Musimy odblokować miasto, przede wszystkim wywołać większą rotację na płatnych postojach, dlatego zaczęliśmy rozważać zasadność wprowadzenia różnych zmian w obrębie strefy płatnego postoju. Ten pakiet propozycji trafi teraz do dalszych konsultacji. Ostateczne decyzje być może zapadną podczas styczniowej sesji rady miasta – wyjaśnia Piotr Barczak (PiS), przewodniczący rady miasta, który był jednym z uczestników wtorkowego spotkania poświęconego strefie płatnego parowania.

Przedstawiciele klubów rady P. Barczak, Marcin Pabierowski i Krzysztof Machalica (Koalicja Obywatelska), Filip Gryko i Robert Górski (Zielona Razem) wraz z prezydentem Januszem Kubickim oraz wiceprezydentem Krzysztof Kaliszukiem rozmawiali nad możliwymi rozwiązaniami.

– Mamy wiele pomysłów, np. radykalnego poszerzenia miejskiej strefy płatnego parkowania oraz propozycję podniesienia opłaty za każdą godzinę postoju nawet do 3,90 zł, pamiętajmy przy tym, że ostatnia podwyżka opłat była w 2011 r.! – mówi F. Gryko. – Kwestia ceny jest do dalszych negocjacji pomiędzy naszymi klubami, bo mamy teraz różne opinie na ten temat. Musimy także poczekać na zdanie mieszkańców. Cel jest jeden – trzeba znaleźć sposób na zwiększenie rotacji samochodów na miejskich parkingach.

  1. Górski, radny i lider Stowarzyszenia Rowerem do Przodu, jeden z inicjatorów wtorkowego spotkania, oponuje przeciwko próbom sprowadzania problemu nadmiernej liczby samochodów w centrum do większej rotacji na parkingach.

– Tego problemu nie da się rozwiązać tylko poprzez podwyższenie cen czy wybudowanie dodatkowych parkingów, bo te ostatnie będą zachęcały jeszcze większą grupę kierowców do parkowania w centrum. Zielonej Górze potrzebna jest nowa strategia: czy dalej powinniśmy stawiać na komunikację samochodową, tylko potęgując dotychczasowe problemy, czy też powinniśmy częściowo zrezygnować z samochodów na rzecz miejskich autobusów oraz rowerów, odblokowując w ten sposób miasto. Podwyżki w miejskiej strefie płatnego postoju powinny być pierwszym krokiem na drodze wiodącej do kompleksowego rozwiązania obecnych problemów z kłopotliwą dominacją samochodów – postuluje radny.

Również pozostali uczestnicy wtorkowego spotkania chcą większej rotacji samochodów w obrębie strefy płatnego postoju.

– Niskie ceny tego nie wymuszą. Musimy zatem wspólnie znaleźć skuteczniejsze rozwiązanie problemu, stąd propozycje zmian – uważa M. Pabierowski.

Co ważne, wszyscy obecni na spotkaniu zgodnie przywiązują wielką wagę do konsultacji społecznych.

– Wtorkowe spotkanie należy traktować jako wprowadzenie i zarazem zaproszenie do publicznej debaty, bo najpierw powinni się wypowiedzieć najbardziej zainteresowani, czyli mieszkańcy. W ślad za znacznym rozszerzeniem obecnej strefy płatnego parkowania idzie bowiem propozycja dużej podwyżki opłat. To na pewno będzie źródłem wielu kontrowersji czy nawet protestów. Podobnie jak propozycja podwyższenia opłat za samochodową Kartę Mieszkańca – dodaje przewodniczący Barczak. – Czeka nas zatem gorąca i być może burzliwa debata społeczna, ale bez względu na jej przebieg i temperaturę, pamiętajmy – jakieś rozwiązania pobudzające rotację na parkingach w centrum miasta i tak będziemy musieli zastosować.

(pm)

 

Nic nie jest jeszcze przesądzone, bo decyzję w sprawie powiększenia strefy płatnego parkowania, cen i zasad radni podejmą prawdopodobnie w styczniu. Przedtem czeka ich gorąca dyskusja.

 

Zmian może być sporo. Dzisiaj strefa liczy ok. 1.700 miejsc. Za godzinę postoju płacimy 2 zł a opłata ta obowiązuje od 9.00 do 16.00. W sobotę i niedzielę nie ma opłat.

 

Najważniejsze propozycje zmian

* Rozszerzenie miejskiej strefy płatnego parkowania o kolejne ulice, ich wykaz publikujemy poniżej.

* Wydłużenie czasu płatnego parkowania: np. od godz. 8.00 do 18.00, od poniedziałku do piątku.

* Bezpłatne parkowanie przez pierwszą godzinę postoju będzie możliwe przy trzech ulicach: Wazów (przy Poliklinice i Szpitalu Uniwersyteckim) oraz Fabryczna i Owocowa (przy targowisku).

* Podwyżka opłaty za jedną godzinę parkowania z obecnych 2 zł do nawet maksymalnej stawki – 3,90 zł.

* Podwyżka opłaty za samochodową Kartę Mieszkańca, która umożliwia parkowanie w miejskiej strefie płatnego postoju: np. do 400 zł za kartę roczną i do 220 zł za kartę półroczną.

* Aby otrzymać Kartę Mieszkańca, właściciel samochodu będzie musiał być zameldowanym w lokalu położonym w obrębie miejskiej strefy płatnego postoju. Na jeden lokal przypadać będzie tylko jedna karta. Karta dotyczyć będzie samochodu zarejestrowanego w Zielonej Górze.

* Kara za brak opłaty parkingowej wyniesie np. 260 zł. Jeśli kierowca wykupił bilet parkingowy, np. na jedną godzinę, i po upływie tego czasu zapomniał o wykupieniu kolejnego biletu, wówczas poniesie karę w wysokości np. 100 zł.

 

Dotychczasowy obszar SPP

Strefa Płatnego Parkowania w Zielonej Górze ograniczona jest ulicami: Reja, al. Wojska Polskiego, Przy Gazowni, Zamkową, Kupiecką, Stefana Batorego, Dworcową, Ułańską, Bohaterów Westerplatte, Bolesława Chrobrego, Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego, Podgórną, Wrocławską, al. Konstytucji 3-ego Maja, Stanisława Moniuszki.

Podstrefa Płatnego Parkowania ograniczona ulicami: Ułańską, Dworcową, Sulechowską, Bohaterów Westerplatte (z wyłączeniem pasa drogowego tej ulicy), Wazów na odcinku pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Staszica.

 

Proponowany obszar SPP (patrz mapka obok)

Sektor „A” (kolor niebieski) ograniczony ulicami: Wandy, Zamkową, Kupiecką, Dąbrowskiego, Zbigniewa Herberta, Dworcową, Ułańską, Fryderyka Chopina, Bolesława Chrobrego, Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego, Podgórną, Piaskową, Ceglaną, Wrocławską, Henryka Sienkiewicza (z wyłączeniem pasa drogowego ul. Henryka Sienkiewicza), Fabryczną, Mikołaja Reja, al. Wojska Polskiego oraz pojedyncze ulice odchodzące od zwartej SPP:

– na głównym przebiegu ul. Stanisława Moniuszki na odcinku od ul. Długiej do ul. Jaskółczej,

– na ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Jaskółczej do ul. Fabrycznej,

– na ul. Jedności na odcinku od ul. Mikołaja Reja do ul. Dąbrówki,

– na ul. Mieszka I od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Bolesława Krzywoustego,

– na ul. Zyty,

– na ul. Krótkiej,

– na ul. Podgórnej na odcinku od pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Lwowskiej.

 

Sektor „B” (kolor zielony – tu opłata naliczana byłaby po upływie 60 minut od rozpoczęcia parkowania):

– na ul. Wazów na odcinku od pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Stanisława Staszica,

– na ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Konstytucji 3 Maja.

 

(red)