Zajęcia na Uniwersytecie Zielonogórskim będą prowadzone głównie w formie zdalnej. Władze uczelni podjęły decyzje o pozostawieniu możliwości kształcenia w sposób tradycyjny lub hybrydowy w przypadku zajęć specjalistycznych, których nie można przeprowadzić zdalnie, a także początkowych zajęć dla studentów pierwszego roku oraz tych, którzy studia kończą i szykują się do obrony pracy dyplomowej.

O powrót na uczelnię słuchacz pytał prezydenta Janusza Kubickiego. Włodarz miasta w ostatniej audycji Prezydent na 96 FM powiedział, że jego zdaniem kształcenie na wyższych uczelniach powinno odbywać się normalnie.

Logika wskazywałaby, że powinni wrócić. Jeżeli chcemy od 1 września otworzyć szkoły, to proszę mi powiedzieć, dlaczego nie chcemy otworzyć wyższych uczelni? Jeżeli akademiki zamienione w izolatoria to jedyny problem, to ja myślę, że jest to kwestia rozwiązania. Nie tylko w skali miasta, ale całej Polski. Próbuję znaleźć logikę w niektórych działaniach – Janusz Kubicki.

Program Prezydent na 96 FM w każdą środę o 12:30. Pytania do władz miasta ślijcie na adres: Prezydent@wZielonej.pl.
MK - Radio Index