Dzisiejsza nadzwyczajna sesja Rady Miasta była właściwie tylko formalnością na drodze do rozpoczęcia inwestycji związanej z remontem mostu w Cigacicach. Chociaż nie da się ukryć, że w ratuszu nie obyło się bez gorącej dyskusji.

Ostatecznie obradujący w sali sesyjnej zielonogórscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za wsparciem finansowym tej strategicznej inwestycji, dając tym samym zielone światło do rozpoczęcia procedury przetargowej, mającej wyłonić wykonawcę zadania.

Radni zdecydowali o dofinansowaniu zadania, które będzie realizowane przy udziale pieniędzy pozyskanych z Warszawy. Dotacja rządowa wyniesie 80% zadania, czyli około 12 milionów złotych. Resztę zabezpieczy zgodnie z intencją prezydenta i decyzją rady Miasto Zielona Góra.

Dodajmy, że podczas obrad Rady Miasta na sali sesyjnej obecni byli parlamentarzyści – senator Robert Dowhan oraz poseł Jerzy Materna, którego lobbing w sprawie realizacji inwestycji przyczynił się bezpośrednio do ostatecznego wyjścia z “mostowego” impasu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z zakładanym planem inwestycji powinna ona zakończyć się w 2021 roku.