Krótką instrukcję przygotował Państwowy Inspektorat Weterynarii. Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika, by odpowiednie służby mogły go łatwo odnaleźć. Nie wolno dotykać zwłok i należy je pozostawić w miejscu znalezienia.

Informację o martwym dziku przekazujemy do powiatowego lekarza weterynarii (w Zielonej Górze to lek. wet. Natalia Wojniusz, tel. 696 080 757) lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików.

 

Należy pamiętać, że osoba, która:

– miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie a odzież przeznaczyć do prania,

– znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

 

W związku z ASF należy pamiętać, że w lesie:

– nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych,

– należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików  (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas),

– nie należy spuszczać psów ze smyczy.