Nowa droga dla rowerów i pieszych oraz drogi dla rowerów i ciągi piesze powstały przy ul. Szosa Kisielińska. – Znika biała plama na mapie infrastruktury rowerowej we wschodniej części miasta – informuje Robert Górski, radny miejski i prezes stowarzyszenia „Rowerem do przodu”.

Cała inwestycja od początku była konsultowana ze Stowarzyszeniem „Rowerem do Przodu”. Dzięki temu mamy do dyspozycji: nawierzchnię asfaltową, brak krawężników, mnóstwo dobrze widocznych i oznakowanych przejazdów dla rowerzystów, miejsce odpoczynku z ławkami, stojakami, koszami i stacją do samodzielnej naprawy rowerów, linie osiowe na drogach dla rowerów, dodatkowe oznakowanie poziome na skrzyżowaniach ruchu rowerowego, oświetlenie LED, przyjazną geometrię z poszerzeniami na zakrętach, nowe nasadzenia zieleni w bezpiecznej odległości od nawierzchni dróg dla rowerów, segregację ruchu pieszego i rowerowego tam gdzie jest to potrzebne. – Drobnej korekty położenia wymaga kilka znaków wyznaczających drogi dla rowerów. Ta kwestia została już zgłoszona do rzędu miasta – informuje R. Górski.

Opublikowany przez Roberta Górskiego Środa, 20 maja 2020

mat. facebook Robert Górski