Mieszkańcy Zatonia już mogą przyłączać się do sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z planem przebiegają roboty przy budowie sieci w Ochli.

Kanalizację w Ochli buduje konsorcjum firm Kanwod Wiesław Tarczyński (lider konsorcjum) i Kanwod Zielona Góra-Partner Konsorcjum. Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 26 kilometrów wraz z czteroma przepompowniami ścieków oraz przebudowę już istniejącej przepompowni ścieków, rurociągu tłocznego o długości ok. 0,76 km i kanału grawitacyjnego o długości ok. 0,28 km.

fot. Piotr Jędzura ŁZ

– Wymusi to likwidację nieszczelnych szamb, tym samym uporządkuje gospodarkę ściekową poprzez obowiązek włączenia się użytkowników do wybudowanej sieci – wyjaśnia Monika Turzańska, z biura prasowego z Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji. – Wszystkie przejścia kanałami i rurociągami pod ciekami wodnymi będą realizowane bezwykopowo, zastosowana technologia zapewnia pełną szczelność kanałów i obiektów – podkreśla.

M. Turzańska dodaje, że prace przebiegają zgodnie z planem – Dobra pogoda nam sprzyja – mówi.

Wykonywano roboty w ulicach:  Zielonogórska, Leśna, Łasaka, Folklorystyczna, Grzybowa, Chabrowa, Stamma, Strumykowa, Smoczyka, Sportowa, Kożuchowska, Zawilcowa, Folklorystyczna, Polna, Kusocińskiego, Młyńska, Ogrodnicza, Gaudiego, Szkolna, Mixdorfa i Korczaka, Wierzbowa,  Sosnowa, Makuszyńskiego, Osiedlowa,  Konopnickiej, Kalinowa, Kraszewskiego, Muzealna, Sienkiewicza, Czeremchowa.
W trakcie realizacji są ulice: Akacjowa, Dębowa, Żagańska, Sadowa, Strzelecka, Zacisze i Topolowa.

Budowany jest rurociąg tłoczny w ulicy Nowojędrzychowskiej.

fot. Piotr Jędzura ŁZ

Budowa kanalizacji w Ochli to część większego projektu pn. Gospodarka ściekowa na terenie Aglomeracji Zielona Góra.  Obejmuje on też renowację ok. 5 kilometrów kanalizacji sanitarnej w Zielonej Górze i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Zielonej Górze-Zawadzie. W Łężycy powstaną kolejne dwa obiekty – stanowisko do czyszczenia pojazdów technicznych i magazyn do składowania osadów.

Planowana wartość wszystkich inwestycji to 70 mln 838 tys. zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 45 mln 159 tys. zł.

Inwestycja w Ochli będzie zrealizowana do 31 grudnia, cały projekt do końca 2021 r.

Kanalizację w Ochli i Zatoniu obiecaliśmy mieszkańcom byłej gminy przy połączeniu z miastem – mówi prezydent Janusz Kubicki. – Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy wiarygodni. Inwestycja w Ochli jest opóźniona, bo budowę oczyszczalni ścieków kilkukrotnie oprotestowali mieszkańcy.

fot. Piotr Jędzura ŁZ

 ZWiK wybudował też kanalizację sanitarną w Zatoniu, ok. 13 kilometrów w ulicach: Świętojańska, Jęczmienna, Młyńska, Dębowa, Leśna, Strumykowa i Księżnej Doroty, Lipowa, Świerkowa, Jaśminowa, Parkowa, Zielonogórska, Chabrowa, Kościelna, Słoneczna, Kwiatowa, Makowa i Pszczela.