Dzięki zmianom na skrzyżowaniu ulic Energetyków i Elektronowej kierowcom łatwiej będzie skręcić do centrum handlowego. Początek robót w poniedziałek, 7 września.

Rozbudowa ulicy Energetyków polegać będzie na poszerzeniu jezdni o dodatkowe pasy ruchu, tak aby poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Elektronową i zjazdem do centrum handlowego. W tym celu na skrzyżowaniu ulic Energetyków i Elektronowej zostanie wydzielony lewoskręt w ul. Elektronową i zmodernizowana sygnalizacja świetlna.

W ramach inwestycji wykonana będzie kanalizacja deszczowa i usunięte kolizje z uzbrojeniem, a na jezdni zostanie położony asfalt. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Teren zostanie odwodniony, część drzew wycięta. Inwestycję współfinansuje market Tesco.

Na czas trwania remontu miasto, od poniedziałku, wprowadzi nową organizację ruchu.

Obraz może zawierać: tekst „Zielona Góra ZespółEdukacyjny Zespół nr r10 SCHEMAT Zmiana organizacji ruchu ul. Energetyków ΕΤΑΡΙ Obywatelska Elektronowa Poczta Polska Zjednoczenia Energetyko Energetyków ków Stefana Batorego tr TESCO UWAGA w czasie przejazdu przez skrzyżowania należy bezwzględnie stosować się do znaków drogowych osób kierujących ruchem.”

– Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami – mówi Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w magistracie. – Jezdnia będzie zwężona, jadąc od skrzyżowania ulic Zjednoczenia i Energetyków. W pierwszym etapie prac możliwy będzie tylko skręt w prawo, w kolejnym na wprost i w lewo. O zmianach poinformujemy na bieżąco.

Przetarg na remont wygrało Przedsiębiorstwo Drogowe Bud-Dróg z Kożuchowa. Koszt zadania zamknie się w kwocie 1 mln 67 tys. zł.

Kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość. W połowie września rozpocznie się remont fragmentu ul. Zjednoczenia od skrzyżowania z ul. Herberta do miejsca, które znajduje się kilkadziesiąt metrów za krzyżówką z ul. Działkową. Za 4 mln 300 tys. zł remont wykona firma Kontrakt z Krosna Odrzańskiego.

Obraz może zawierać: ‎tekst „‎如道么 Zielona Góra Zespół Edukacyiny SCHEMAT Zmiana organizacji ruchu ul. Energetyków ETAPIl Il Obywatelska Elektronowa Poczta Polska Zjednoczenia Energetyków ייין 4 Stefana Batorego 1:Td TESCO UWAGA W czasie przejazdu przez skrzyżowania należy bezwzględnie stosować się do znaków drogowychi osób kierujących ruchem.‎”‎

(rk)-WZG