Wioleta Haręźlak – Dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Zielona Góra przekazała 22 komputery dla podopiecznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zielonej Górze. 

Do tej pory każda placówka posiadała jeden komputer do dyspozycji dzieci, co w czasie nauki zdalnej było dużym utrudnieniem i wydłużało czas odrabiania lekcji.

Podarowane komputery w znacznym stopniu ułatwią wychowankom placówek naukę, pomogą w odrabianiu lekcji oraz będą wsparciem w nadrabianiu zaległości edukacyjnych.

Wioleta Haręźlak – Dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Zielona Góra przekazała 22…

Opublikowany przez Miasto Zielona Góra Poniedziałek, 31 sierpnia 2020

materiały: UM ZG