Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja zdążyły już nas przyzwyczaić do nowych inwestycji. Tym razem kończą budowę sieci wodociągowej w sołectwie Kiełpin.

Jak informuje ZWiK wykonano już ok. 80 proc. pracy. Roboty prowadzone są bezwykopowo – metodą odwiertu. A tylko w miejscach połączeń i węzłów wodociągowych konieczne były wykopy.

Wykonawcą robót jest zielonogórska firma PRS EKO Ryszard Rogowski.

(rk)-WZG