Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu od czerwca 2018 r. do stycznia 2019 r. prowadziła w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim kontrolę wsparcia finansowego udzielonego spółce Global Trade Mash sp. z o.o. sp. k. w ramach regionalnego programu operacyjnego Lubuskie 2020 na projekt pn. „Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako paliwo lub komponent do produkcji paliw”.

W trakcie kontroli funkcjonariusze CBA ustalili, że spółka Global Trade Mash, beneficjent dofinansowania z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego wydawała pozyskane pieniądzer na cele w znacznej części niezgodne z ich przeznaczeniem, pomijając przy tym i narażając na szkodę finansową głównego podwykonawcę badań, tj. Główny Instytut Górnictwa, który faktycznie realizował usługi badawcze zlecone przez spółkę.

Global Trade Mash wprowadzała pieniądze do obrotu z wykorzystaniem łańcucha transakcji. W ramach stworzonego łańcucha nabywała od wybranych, działających w porozumieniu z nią firm, towary i usługi za kwoty wielokrotnie przekraczające ich wartość rynkową. Przedsiębiorstwa wystawiały na rzecz spółki faktury dokumentujące sztucznie zawyżone koszty towarów i usług, umożliwiając tym samym wyłudzanie przez nią z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie projektu oczyszczania drewna z olejów kreozotowych.

W toku prowadzonej kontroli CBA udaremniło niekorzystne rozporządzenie mieniem w kwocie 2.601.084,65 zł. Kontrola Biura zakończyła się złożeniem 28 lutego 2020 r. do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw na szkodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Głównego Instytutu Górnictwa. Wyniki kontroli CBA wskazują, że działania spółki Global Trade Mash spowodowały szkodę na kwotę 1.398.547,62 zł.

materiały: poscigi.pl