Od 13.01.2021 r. w zielonogórskim Ratuszu (salka kawiarniana, przy Sali Sesyjnej) zostanie wyłożona księga kondolencyjna, w związku ze śmiercią bp Adama Dyczkowskiego, biskupa seniora diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Codziennie do dnia pogrzebu w godz.10:00 – 18:00 mieszkańcy będą mogli wpisywać kondolencje.

W 1993 r. papież Jan Paweł II mianował bpa Dyczkowskiego ordynariuszem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Był nim do 29 grudnia 2007, gdy papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację. Jako biskup diecezjalny wspierał aktywność wiernych świeckich poprzez promocję stowarzyszeń katolickich, a zwłaszcza Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gorzowa Wlkp., Głogowa i Zielonej Góry. Uniwersytet Zielonogórski wyróżnił go doktoratem honoris causa.

Przypomnijmy, 10 stycznia 2021 r. w godzinach porannych w zielonogórskim Domu Księży Emerytów zmarł bp Adam Dyczkowski, emerytowany biskup zielonogórsko-gorzowski. Pogrzeb bpa Dyczkowskiego zostanie połączony z pogrzebem bpa Antoniego Stankiewicza, który z kolei zmarł 4 stycznia w Rzymie.

um zg