Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze organizuje kurs na kartę rowerową. Zgłoszeni przyjmowane są do piątku 3 lipca. Zgłaszać się mogą dzieci powyżej 10 roku życia z umiejętnościami jazdy na rowerze.

Moda na jazdę rowerem zdobywa coraz większą popularność. Jazda rowerem odpręża, cieszy, dzięki niej ćwiczymy koncentrację, równowagę, a przede wszystkim pomaga utrzymać kondycję fizyczną. Karta rowerowa jest niezbędna, jeśli dziecko powyżej 10 roku życia chce uczestniczyć w ruchu na drogach publicznych. Zgodnie z prawem, osoba która ukończyła 10 lat, a nie ma ukończonych jeszcze lat 18, może jeździć rowerem po drogach publicznych wyłącznie wtedy, gdy posiada taką kartę. Ponadto od 15 roku życia uprawnia ona do poruszania się pojazdem zaprzęgowym, a od 17 roku życia pozwala przewozić rowerem inne osoby, prowadzić rower wieloosobowy oraz kierować rikszą.

Kartę rowerową uzyskuje się po zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzamin obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna to pytania testowe, egzamin praktyczny przeprowadzany jest na placu manewrowym. Ma na celu sprawdzenie umiejętności jazdy na rowerze, takich jak: ósemka – przejazd bez podpórek, zatrzymanie się przed linią i ponowne ruszenie z miejsca, skręcanie w lewo i w prawo z wyciągniętą ręką, zatrzymanie się, czy slalom.

Karta rowerowa jest wydawana dziecku nieodpłatnie, za pisemną zgodą jego rodziców lub opiekuna.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie przez sekretariat MCKiE „Dom Harcerza” tel. 68 320 55 72.

dg - WZG