Za oknem zrobiło się pochmurno i chłodno. Nieuchronnie zbliża się zima. Zakład Gospodarki Komunalnej na poprawę humoru ma dla zielonogórzan kilka zdjęć kolorowych motyli w jesiennych barwach!

Oryginalne konstrukcje kwietne w kształcie motyli możemy podziwiać w sąsiedztwie ronda 11 listopada. Zakład Gospodarki Komunalnej zwraca się z pytaniem do zielonogórzan: -Myślicie, że więcej takich konstrukcji z motylami jest potrzebnych w przyszłym roku?

(rk)-WZG