Miejskich lasów Zielona Góra nie musi się wstydzić. Największa w tym zasługa leśniczego Arkadiusza Orzeszko.

Lasy komunalne zajmują powierzchnię 657 hektarów. Do najczęściej uczęszczanych należą: las Piastowski, teren leśny ze stawem przy ul. Waszczyka, las „Park Poetów” przy ul. Wyspiańskiego, las Braniborski, lasy przy ul. Cisowej i Szwajcarskiej.

MAPA LASÓW KOMUNALNYCH

Formalnie za gospodarkę leśną w Zielonej Górze odpowiada prezydent miasta. Nad tym areałem w jego imieniu czuwa jednak leśnik miejski Arkadiusz Orzeszko z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Jak sam podkreśla dzięki świetnej współpracy z prezydentem Januszem Kubickim i radnymi lasy miejskie z roku na rok pięknieją. Od wielu lat, na terenie lasów miejskich powstają ścieżki i elementy infrastruktury, stwarzające świetne walory dla turystyki i rekreacji leśnej.

fot. ZGM

Duże zmiany w lasach

Najwięcej zmian widać w Lesie Piastowskim. To tam z inicjatywy Pawła Wysockiego i Grzegorza Hryniewicza, radnych Zielonej Razem odnowione zostało miejsce na ognisko, powstała polana chilloutu (strefa do wypoczynku z leżakami). Utwardzono ciągi piesze oraz ustawiono ławki i kosze na śmieci. Z pomocą Budżetu Obywatelskiego udało się oczyścić i zagospodarować staw przy ul. Waszczyka, w zeszłym roku ogromne zmiany zaszły też w Parku Braniborskim.

fot. ZGM

– Dzięki uprzejmości prezydenta Kubickiego nasza praca od zeszłego roku jest łatwiejsza – przekonuje Arkadiusz Orzeszko. – Z funduszy miasta zakupiliśmy nowy ciągnik i rębak do gałęzi. Wcześniej musieliśmy płacić za wywóz odpadów zielonych i ponosić koszty transportu. Obecnie zrębkujemy surowiec małowymiarowy np. konary, gałęzie, rozsypujemy na powierzchni leśnej wzbogacając tym samym ściółkę leśną. Rocznie sadzimy ok. 3000 drzew różnych gatunków. Wieszamy budki dla ptaków i nietoperzy oraz zarybiamy nasze stawy – wylicza. – Praca w lesie to sama przyjemność.

fot. Piotr Jędzura ŁZ
(red)-WZG