Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych są w trakcie opracowywania Planu Urządzania Lasu. Dokument ten dotyczy gospodarki leśnej, czyli m.in. ochrony różnorodności biologicznej lasów, zapobiegania zagrożeniom i zaopatrzenia w drewno na potrzeby przemysłu.

Elementem tworzenia planu na 10 lat są konsultacje, tzw. Narady Techniczno-Gospodarcze. W takich posiedzeniach może wziąć udział każdy mieszkaniec.

Przy sporządzaniu Planu Urządzania Lasu najtrudniej pogodzić ze sobą różne funkcje gospodarki leśnej: ekologiczną, gospodarczą i społeczną. Widać to we wnioskach, które docierają do leśników.

Jedne z konsultacji odbyły się w Nadleśnictwie Zielona Góra. Wzięli w nich udział m.in. mieszkańcy osiedla Czarkowo, którzy chcą, aby powstał u nich teren rekreacyjny.

Co na to Lasy Państwowe? Podczas narady leśnicy nie tylko wysłuchali mieszkańców. Ocenili też wykonanie poprzedniego Planu Urządzania Lasu. – Plan został wykonany. Najważniejszą rzeczą, którą oceniamy, jest to, żeby nie przekroczyć planowanego rozmiaru cięć. Wiemy, że nadleśniczy tego nie przekroczył, mimo tego, że pojawiała się konieczność wycinania sporej ilości drzew. Lasy zaczęły zamierać, mocno zaczął działać kornik ostrozębny – podsumowuje Dariusz Kiewlicz, naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP.