Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica” ogłasza szóstą edycję konkursu na utwór prozatorski lub poetycki o tematyce zielonogórskiej.

Współzawodnictwo dotyczy prac nowych, nigdzie nie publikowanych. Teksty zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć Zielonej Góry. Praca powinna mieć formę prozatorską (opowiadanie, legenda, esej) lub poetycką. Utwory nieprzekraczające 10 stron w trzech egzemplarzach należy przesyłać tradycyjną pocztą pod adresem: Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”, ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra. Każda praca powinna być podpisana godłem. W kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić dane autora (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon). Przesyłkę należy podpisać „Konkurs na utwór zielonogórski”. Ponadto utwór zapisany w formacie doc/docx lub pdf należy przesłać pocztą elektroniczną pod adresem: tmzg-winnica@o2.pl. W tytule maila należy napisać „Konkurs na utwór zielonogórski”. Termin nadsyłania prac  – 15 września 2020 r. Nagrodą główną jest wydanie książki laureata. Więcej informacji oraz regulamin: http://tmzg.org.pl

(red) - ŁZ