Studenci Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizują Lubuski Dzień Onkologii czyli charytatywne wydarzenie, będące rozszerzeniem akcji profilaktycznej “Pokonać raka”, którą zapoczątkowali działania na rzecz profilaktyki leczenia nowotworów.

Mimo, że cała akcja odbędzie się w przyszłym roku, organizatorzy czyli studenci koła naukowego onkologii klinicznej oraz koła naukowego chirurgii ogólnej i onkologicznej postanowili ogłosić, to już dzisiaj na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, mając na uwadze przede wszystkim wagę tematu związanego z szeroko rozumianą profilaktyką zdrowotną.

Całość wydarzenia będzie połączeniem aktywności ruchowej oraz dydaktycznej w formie paneli naukowych. W ramach Lubuskiego Dnia Onkologii odbędzie się m.in. bieg pod hasłem “Pokonać raka”, ale również charytatywny mecz piłki nożnej w którym zmierzą się politycy, urzędnicy, studenci i personel szpitala.

Całość wydarzenia ma być poprzedzone dużą kampanią reklamową, tak aby informacje o akcji dotarły do jak największej liczby osób.