W zeszły piątek prezydent Janusz Kubicki złożył w radzie miasta projekt budżetu. W przyszłym roku na wydatki pójdzie ponad miliard złotych.

Dokładnie licząc, przyszłoroczne wydatki miasta wyniosą 1 mld 36 tys. zł, a dochody 1 mld 105 tys. zł. Deficyt budżetowy w 2020 r. wyniesie 36 mln zł, a obsługa długu kosztować będzie ok. 16 mln zł.

W rubryce zawierającej planowane wydatki majątkowe zawarto 118 pozycji. Część tych inwestycji, to kontynuacja wcześniejszych projektów. Na przykład, na zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego pójdzie jeszcze ok. 17,3 mln zł. Projekt dotyczący m.in.. kupna autobusów elektrycznych dobiega końca.

Sporo pieniędzy zostanie przeznaczonych na remonty i przebudowy dróg. Na przykład: za 2,5 mln zł zostanie przebudowany zjazd z ul. L. Waryńskiego w okolicach budowanego szpitala dziecięcego, 1 mln zł pochłonie przebudowa ul. Ludowej, a 2 mln zł budowa ul. Świebodzińskiej.

Kilkadziesiąt pozycji dotyczy przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto. Przykładowe kwoty przeznaczone na drogi gminne wyniosą: Drzonków – 521 tys., Jany – 550 tys., Ługowo – 1 mln zł., Ochla – 1,2 mln zł., Przylep – 1,9 mln zł., Stary Kisielin – 717 tys. zł., Zatonie – 309 tys. zł. W ramach funduszu sołeckiego do Nowego Miasta trafi 757 tys. zł.

Kontynuowana będzie rozbudowa sieci ścieżek rowerowych – jest na to 6,9 mln zł. Miasto przeznaczy też 4,5 mln zł na wykup terenów pod inwestycje. Termomodernizacja budynków oświatowych pochłonie 2,2 mln zł. Ochla doczeka się wreszcie ośrodka zdrowia, który kosztować będzie 2,3 mln zł. Miasto chce też inwestować w usługi rehabilitacyjne i mieszkania chronione – 7,6 mln zł. Natomiast dzięki 11,1 mln zł dokończona zostanie odnowa parku w Zatoniu – tu cały projekt wart jest 24,1 mln zł., a prace trwają cały czas.

Budowa w mieście Domu Wielopokoleniowego dla osób starszych i młodzieży „Mądrzy Seniorzy i Dobra Młodzież” pochłonie 1,7 mln zł. To projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego, podobnie jak utworzenie parku przy os. Mazurskim za 500 tys. zł.

Rewitalizacja zdegradowanych terenów kosztować będzie 6 mln zł. To z tej puli odnowiono m.in. plac przed filharmonią czy pl. Teatralny, tak chętnie odwiedzane przez zielonogórzan.

Łącznie na wydatki majątkowe przeznaczono 160 mln zł.

(tc)