W odpowiedzi na prośby mieszkańców Urząd Miasta Zielona Góra udostępnił wniosek o skreślenie z rejestru wyborców.

Skan dokumentu oraz załącznik w postaci kserokopii dowodu potwierdzającego tożsamość można wysyłać na adres mailowy wybory2020@um.zielona-gora.pl do północy dnia 28.04.2020.

👇👇👇

WNIOSEK O SKREŚLENIE Z REJESTRU WYBORCÓW