Urząd Miasta Zielona Góra zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania konsultacyjne dotyczące projektu zmiany – GPR Miasta Zielona Góra.

  • Spacer studyjny po terenie Ochli, w szczególności w obrębie Pałacu przy ul. Górnej, który odbędzie się 16 lipca o godz. 17.00. Spotkanie przy sklepie na skrzyżowaniu ul. Ochla – Kożuchowska i Ochla – Zielonogórska
  • Spotkanie z mieszkańcami miasta w dniu 15 lipca o godz. 17.00 w auli w budynku MOPS, przy ul. Długiej 13,.
materiały: UM ZG