W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze od 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje bezpośrednią formę obsługi Klientów.

Zalecamy mieszkańcom kontakt drogą telefoniczną, mailową, bądź przez platformę ePuap. Prosimy o kontakt z sekretariatem MOPS:
tel: 68 411 50 00email
ePuap: /jep62f01ky/SkrytkaESP
lub poprzez pocztę tradycyjną: ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra.
Każdą zgłaszaną sprawę i prośbę o pomoc sekretariat Ośrodka będzie przekazywał do odpowiedniego działu, celem niezwłocznego podjęcia dalszych działań.
Świadczenia w kasie będą wypłacane zgodnie z harmonogramem
w godzinach od 1030  do 1400, klienci będą obsługiwani pojedynczo.
Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość przekazywania zasiłków na konta bankowe, w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny.

Na podstawie § 8 ust. 2  w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), decyzją Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze z dnia 16 marca 2020 r. – zadania wykonywane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze w zakresie:
  1. Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności /
  2. o wskazaniach do ulg i uprawnień;
  3. Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
  4. Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
  5. Przyjmowania skarg i wniosków;
  6. Wydawania zaświadczeń o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności.
REALIZOWANE SĄ Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW
Interesanci mogą kontaktować się z organem:
  1. Korespondencyjnie na adres: ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra.
  2. E-mailowo na adres email
  3. Telefonicznie: (68) 411 51 00 – 09.