Informujemy, że do 23 września w Urzędzie Miasta Zielona Góra potrwa dodatkowy nabór (składanie dokumentów) kandydatów na ławników.

Kandydatów na ławników sądowych można zgłaszać w Biurze Obsługi Interesanta -na stanowisku Informacji ogólnej – parter, w budynku Urzędu przy ul. Podgórnej 22 w godzinach pracy urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do 23 września  2020 r

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 16 czerwca 2020 r. Rada Miasta Zielona Góra wybierze dodatkowo 20 ławników do Sądu Okręgowego oraz 11 do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów dostępne:

– Biuro Obsługi Interesanta tel. +48 68 4564 833

– Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.zielonagora.pl/procedury/3/271/Lawnicy_sadowi/

Materiały UM Zielona Góra
Materiały UM Zielona Góra
(Materiały UM Zielona Góra)