Muzeum Ziemi Lubuskiej podobnie jak inne placówki kultury jest zamknięte z uwagi na pandemię koronawirusa. Jego pracownicy nie zasypiają jednak gruszek w popiele i w sieci sporo się dzieje.

 

Na stronie muzeum można wirtualnie zwiedzić wystawę pt. „Boże obrazy. Sztuka ikonowa”. Przewodnikiem po tej ekspozycji jest jej kurator, dr Longin Dzieżyc. Na wystawie sztuki ikonowej zobaczymy malowidła z wyobrażeniami Chrystusa, Matki Bożej czy św. Mikołaja, które są ważne dla wyznawców prawosławia. Zobaczymy tam także krzyże i plakietki wotywne.

Wystawę można zobaczyć pod adresem:

 

  Zainteresowani mogą również śledzić postęp prac nad modernizacją muzeum. Dla przykładu na Facebooku podejrzymy, jak wyglądają przygotowania do utworzenia wystawy sztuki współczesnej „Galeria Złotego Grona”.

Ponadto muzealnicy udostępniają ciekawostki o tradycjach winiarskich w regionie, przypominają życiorysy wybitnych Lubuszan oraz dzielą się anegdotkami z historii muzeum.