Kilkanaście zabytkowych kamienic w Zielonej Górze w tym roku przeżywa swój renesans, a o dotację na remonty kolejnych ubiega się 40 właścicieli.

Od kilkunastu lat, co roku, miasto rusza na ratunek kolejnym zabytkowym kamienicom, przyznając ich właścicielom dotacje na lifting tych murowanych perełek, czyli na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Przez ponad dekadę, dzięki miejskiemu dofinansowaniu, stopniowo naprawiono lub odnowiono ponad 300 budynków, w większości będących niemymi świadkami minionej epoki. A „w kolejce” już czekają następne…

W tym roku o dofinansowanie przyszłorocznych remontów budynków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ścisłej strefie ochronnej miasta ubiega się 40 właścicieli. Czyli mniej więcej tylu samo, co w roku ubiegłym (42), ale dużo mniej aniżeli kilka i kilkanaście lat temu (ok. 70). Wśród tegorocznych wnioskodawców dominują wspólnoty mieszkaniowe i prywatni właściciele, najmniej jest podmiotów gospodarczych – tylko trzy. Wnioski o dotację mogli składać w magistracie od 1 kwietnia do 31 października br.

– I trzy wpłynęły jeszcze 31 października – śmieje się Edward Nalepa, którego dawno przestało to dziwić. Od kilkunastu lat jest w magistracie odpowiedzialny za rewitalizację zabytków i zwykle podania o dofinansowanie dostarczane są do ostatniej chwili. – W ciągu roku ludzie przychodzą, pytają, konsultują…, ale z „postawieniem kropki nad i” zwlekają – mówi. Bo choć czasu na podjęcie decyzji o remoncie wydaje się sporo, to podczas kompletowania dokumentacji, w tym projektowej, sporządzania kosztorysów, no i zasilania własnej skarbonki, bo przecież właściciele zabytkowych domów partycypują w kosztach planowanego remontu…, w którymś momencie ten czas zaczyna pędzić jak szalony.

Nową elewację ma budynek przy ul. Sobieskiego 9, Fot. Tomasz Czyżniewski

Tegoroczni wnioskodawcy, jak wynika ze złożonych wniosków, potrzebują pomocy finansowej miasta przede wszystkim na remonty dachów i elewacji (tych podań jest najwięcej), ratowanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz na odnowienie klatek schodowych. Łączny koszt ich naprawy – wg złożonych kosztorysów – wyniósłby około 5,5 mln zł, z tego sama dotacja połowę tej kwoty, bo właściciele zabytkowych kamienic mogą liczyć na dofinansowanie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych remontu. Miasto jednak „tak kraje, jak materii staje” i co roku na ratunek zabytkowym kamienicom przeznacza trochę ponad 1 milion złotych. W tym roku była to kwota rekordowa, bo sięgała prawie 1,5 mln zł. Przed komisją, w której składzie zawsze zasiada Miejski Konserwator Zabytków, stoi więc trudne zadanie: jak podzielić pieniądze i komu przyznać dotację na przyszłoroczny remont? Decyzja zostanie podjęta po uchwaleniu przez radnych budżetu miasta na 2020 rok. Kilkanaście kolejnych zabytkowych obiektów wypięknieje na pewno.

– Z ubiegłorocznych 42 wniosków do realizacji w 2019 r. przyjęto 15. Było trochę więcej pieniędzy, więc postanowiliśmy wykonać „grubsze” prace – wyjaśnia E. Nalepa. – I pomimo koniunktury w budownictwie i letnich upałów, udało się zakończyć większość zaplanowanych remontów. Mamy więc w Zielonej Górze m.in. pięć kolejnych odnowionych dachów i dwie odnowione elewacje. Pięknie teraz wygląda front z klinkieru kamienicy przy Wyspiańskiego 2, czy nowa elewacja budynku przy Sobieskiego 9 – podaje przykłady.

Ale są i inne. Nie udało się jeszcze zakończyć m.in. remontu elewacji budynku przy al. Niepodległości 35 za prawie 600 tys. zł. – W trakcie wyszły niespodzianki, dlatego termin realizacji inwestycji przełożony został na 30 listopada – wyjaśnia E. Nalepa.

(el)

W tym roku odnowiono kolejne zabytkowe kamienice

* ul. Fabryczna 13C – dach

* ul. H. Sienkiewicza dz. 151/58 – dach

* ul. Gen. W. Sikorskiego 18 – dach

* ul. B. Chrobrego 21 – dach

* ul. Stary Rynek 7 – dach

* ul. Sobieskiego 9 – elewacja

* ul. Wyspiańskiego 2 – elewacja

* ul. Kościelna 1/3 – renowacja stolarki

* ul. B. Chrobrego 20 – klatka schodowa

* Zatonie, parafia – organy

* ul. S. Żeromskiego 18 – stolarka okienna

* ul Masarska 3/1 – stolarka okienna

 

Wypięknieją jeszcze

* Plac Matejki 7 – dach i elewacja

* al. Niepodległości 35 – elewacja

* ul. S. Żeromskiego 14/2 – stolarka okienna